Consumptieve bestedingen, 1995-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2010 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens licht toegenomen ten opzichte van 2009.

 19952000200520082009*2010*
       
 volume-index (2005=100)  
       
Voedingsmiddelen86,294,6100104,3103,0104,7
Genotmiddelen95,2101,9100106,4103,7103,3
Duurzame consumptiegoederen70,299,1100113,5105,6107,2
w.o.huishoudelijke apparaten51,781,5100144,1133,1138,3
 vervoermiddelen en onderdelen74,6101,5100108,997,7 106,5
Overige goederen en diensten76,293,510099,597,898,5
w.o.Motorbrandstoffen86,894,2100103,1101,595,1
 verwarming, verlichting en water120,0121,9100101,799,4108,4
        
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands)76,695,1100102,9100,0100,9
Werkelijke individuele consumptie77,794,1100106,9106,1107,2
       
Bron: CBS (2011).CBS/CLO/nov11/0032
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen in de consumptie

De consumptie door huishoudens (binnenlands) is in 2010 gestegen met 0,9 procent. Het weer was in 2010 van grote invloed op de consumptie. Het jaar begon en eindigde koud. Hierdoor werd er fors meer gas verbruikt, wat zich uitte in hogere consumptiegroeicijfers. Zonder deze incidentele stimulans van het hogere gasverbruik was het consumptievolume vrijwel gelijk geweest aan dat in 2009. De toename van de bestedingen aan goederen was met 1,4 procent groter dan die van de bestedingen aan diensten, die slechts 0,6 procent bedroeg.
De consumptie van voedings- en genotmiddelen groeide met 0,9 procent. Deze uitgaven zijn weinig conjunctuurgevoelig en kennen een onderliggende stijgende trend, ook al omdat de bevolking nog steeds toeneemt. In 2009 werd echter flink op deze uitgaven beknibbeld. Het volume was toen 1,8 procent kleiner dan een jaar eerder. De consumptie van duurzame goederen nam toe met 1,5 procent. Bijna een vijfde deel van de bestedingen van huishoudens gaat op aan deze goederen, die bij uitstek gevoelig zijn voor schommelingen in de conjunctuur. Huishoudens zien bij tegenslag af van de aanschaf van duurzame goederen of stellen de aankoop hiervan uit. Bij voorspoed kunnen ze zich daarentegen meer luxe permitteren en dan stijgen dze uitgaven ook meer dan gemiddeld. In 2009 daalde de duurzame consumptie met 7 procent. De consumptie van de overige goederen, waaronder bijvoorbeeld de motorbrandstoffen, steeg met 1,6 procent. De consumptie van diensten nam in 2010 licht toe, 0,6 procent. Tot deze consumptiecategorie behoren onder meer uitgaven aan huisvesting, medische zorg, verzekeringen, bus en trein, bioscoop en theater, telefonie en uitgaven in de horeca. De bestedingen aan medische diensten en welzijnszorg namen met 4,1 procent het meest toe, onder meer doordat huishoudens meer zijn gaan betalen voor kinderopvang. Op uitgaven in de horeca werd juist stevig bezuinigd. Huishoudens besteedden 2,7 procent minder in deze branche dan een jaar eerder. In 2009 was er al een daling van 8,0 procent.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 1995-2010 (indicator 0032, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.