Consumptieve bestedingen, 2005-2019

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2019 is de consumptie door huishoudens met 1,7 procent gestegen ten opzichte van 2018.

    2005 2010 2015 2017 2018 2019*
               
    volume-index (2015=100)        
               
Voedingsmiddelen 87,5 92,0 100 104,0 105,7 106,0
Dranken 89,9 96,9 100 98,1 97,7 99,6
Tabak   145,6 131,3 100 97,6 96,3 92,4
Duurzame consumptiegoederen 91,2 100,8 100 104,6 109,9 113,8
w.o. Elektrische apparatuur 59,1 87,5 100 106,7 113,6 123,2
  Vervoermiddelen 128,1 123,5 100 96,2 109,3 108,1
Energie, water en motorbrandstoffen 112,5 109,9 100 102,0 102,9 101,4
w.o. Energie en water 122,5 116,3 100 100,0 101,0 99,2
  Motorbrandstoffen 105,2 104,3 100 103,7 104,6 103,3
Producten voor persoonlijke verzorging 107,4 95,4 100 103,9 103,6 104,8
Overige goederen 109,9 105,2 100 101,6 102,4 105,5
Totaal diensten 100,0 97,7 100 103,9 106,3 108,2
               
Consumptieve bestedingen door            
Huishoudens 1) (binnenlands) 98,4 99,1 100 103,6 106,2 108,0
Werkelijke individuele consumptie 93,3 99,8 100 103,0 105,2 106,7
               
Bron: CBS           CBS/jan2021
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.      
* Voorlopig cijfer.            

Consumptie huishoudens groet met 1,7 procent

De consumptie door huishoudens is in 2019 met 1,7 procent minder gegroeid dan in 2018 (2,5 procent). Consumenten gaven in 2019 met name meer uit aan woninginrichting en elektronica  (audio, tv, computers, telefoons, huishoudelijke apparaten, etc.). De verkoop van elektronica nam toe met 8,5 procent. Die van woninginrichting met 5,7 procent.
De consumptie van de meeste goederen en diensten nam in 2019 minder hard toe dan in het jaar ervoor. De aanschaf van auto's bleef mede onder invloed van belastingverhogingen door de nieuwe Europese WLTP-testmethode voor CO2 achter. Ook de groei van de overheidsconsumptie lijkt in 2019 te stagneren. Die groei kwam uit op 1,6 procent tegenover een groei van 1,7 procent een jaar eerder.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst consumptieve bestedingen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 2005-2019 (indicator 0032, versie 20,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.