Consumptieve bestedingen, 1995-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2002 zijn de consumptieve bestedingen minder gestegen dan in het voorgaande jaar.

 19951998199920002001*2002*
 
 index (1995=100)    
Voedingsmiddelen100104,8105,3106,8106,8107,6
Genotmiddelen100104,8106,7108,1108,6109,2
Duurzame consumptiegoederen100119,4129,3136,6137,1139,5
w.o.huishoudelijke apparaten100123,6132,8156,8160,7167,1
 vervoermiddelen en onderdelen100121,0135,4137,3130,0142,5
Overige goederen en diensten100112,2117,0120,8122,9123,8
w.o.motorbrandstoffen100104,3106,1105,0106,0106,2
 verwarming, verlichting en water100100,399,7100,5104,0102,3
Werkelijke individuele binnenlandse consumptie100112,1117,4121,9123,4124,6
Werkelijke individuele consumptie nationaal100112,3117,6121,8123,5124,6
 
Bron: CBS (2003). CBS/MC/aug03/0032

Ontwikkelingen consumptie huishoudens neemt nog toe in 2002

De consumptie van alle huishoudens tezamen is sinds 1980 met circa 40% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de in 2002 nog steeds toenemende welvaart in Nederland. Een vervlakking van de consumptie door de stagnerende economie is pas echt in 2003 waarneembaar (CBS, 2003).

Technische toelichting

Omdat onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) heeft plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen, is nog geen langere tijdreeks beschikbaar.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 1995-2002 (indicator 0032, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.