Consumptieve bestedingen, 1995-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens met 1,4 procent gestegen ten opzichte van 2015

  199520002005201020152016*
        
  volume-index (2010=100)     
        
Voedingsmiddelen81,091,896,3100105,7107,7
Dranken90,994,693,9100100,6101,1
Tabak121,4123112,210073,972,7
Duurzame consumptiegoederen60,788,291,310095,797,3
w.o.Elektrische apparatuur21,443,965,6100114,2119,0
 Vervoermiddelen69,5103,6100,110085,585,2
Energie, water en motorbrandstoffen96,9100,7102,410090,392,0
w.o.Energie en water99,198,3102,610087,188,5
 Motorbrandstoffen96,5104,2103,610093,895,9
Producten voor persoonlijke verzorging67,699,3111,3100108,1111,3
Overige goederen96,8114,6106,010095,092,7
Totaal diensten75,696,2102,4100104,5106,3
        
Consumptieve bestedingen door       
huishoudens1) (binnenlands)75,095,199,7100101,0102,6
Werkelijke individuele consumptie71,087,893,9100100,3101,7
        
Bron: CBS (2017).    CBS/okt17
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.
* Voorlopig cijfer.

Consumptie door huishoudens groeit voor het tweede achtereenvolgende jaar

De consumptie door huishoudens is in 2016 met 1,6 procent gegroeid, in 2015 was de groei 2,0 procent. De consumptie van de meeste goederen en diensten nam duidelijk toe. Consumenten schaften voor het derde achtereenvolgende jaar meer duurzame consumptiegoederen aan, vooral elektronica. Ook consumeerden ze weer meer in de horeca dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie steeg in 2016 voor het derde jaar op rij. In 2016 kwam hij uit op 1,2 procent.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 1995-2016 (indicator 0032, versie 17,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.