Consumptieve bestedingen, 2005-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2020 is de consumptie door huishoudens met 6,2 procent gedaald ten opzichte van 2019.

  2005201020152017201820192020*
         
  volume-index (2015=100)     
         
Voedingsmiddelen87,592,0100104,0105,7106,0112,3
Dranken89,996,910098,197,799,6101,9
Tabak 145,6131,310097,696,392,485,8
Duurzame consumptiegoederen91,2100,8100104,6109,9113,8111,3
w.o.Elektrische apparatuur59,187,5100106,7113,6123,2131,6
 Vervoermiddelen128,1123,510096,2109,3108,1102,9
Energie, water en motorbrandstoffen112,5109,9100102,0102,9101,495,5
w.o.Energie en water122,5116,3100100,0101,099,297,2
 Motorbrandstoffen105,2104,3100103,7104,6103,393,7
Producten voor persoonlijke verzorging107,495,4100103,9103,6104,8103,7
Overige goederen109,9105,2100101,6102,4105,5107,2
Totaal diensten100,097,7100103,9106,3108,295,8
         
Consumptieve bestedingen door       
Huishoudens 1) (binnenlands)98,499,1100103,6106,2108,0100,7
Werkelijke individuele consumptie93,399,8100103,0105,2106,7101,5
         
Bron: CBS     CBS/juli2021 
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.    
* Voorlopig cijfer.       

Consumptie huishoudens daalt met 6,2 procent

De consumptie door binnenlandse huishoudens is in 2020 met 6,2 procent gedaald. In 2019 was er nog een groei van 1,1 procent. Consumenten gaven vooral minder uit aan diensten, maar juist meer uit aan goederen als elektronica  (audio, tv, computers, telefoons, huishoudelijke apparaten, etc.) en er werden meer voedingsmiddelen en dranken thuis genuttigd. Er werd 9,4 procent meer aan elektronica verkocht. De verkoop van dranken nam toe met 7,1 procent, die van voeding met 5,5 procent. Door de coronamaatregelen gingen consumenten minder naar restaurants, theaters, pretparken, sportscholen en voetbalwedstrijden. Verder werd er minder met het vliegtuig en het openbaar vervoer gereisd. De cultuur- en recreatiesector en de horeca waren een groot deel van het jaar gesloten of beperkt toegankelijk. Ook werd er minder gerookt, het effect van maatregelen van de overheid om roken te ontmoedigen voor een rookvrije generatie. Accijnzen werden verhoogd, er kwam een uitbreiding van het rookverbod per 1 juli en bij supermarkten werden shag en sigaretten uit het zicht gehaald en verkooppunten van tabak verminderd.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst consumptieve bestedingen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (indicator 0032, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.