Consumptieve bestedingen, 2005-2022

In 2022 is de consumptie door huishoudens met 6,6 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor

  2005201020152016201720182019202020212022*
            
  volume-index (2015=100)      
            
Voedingsmiddelen87,592,0100101,6104,0105,7106,4115,6117,3111,8
Dranken89,996,910099,398,197,795,2106,9113,0109,5
Tabak145,6131,310098,697,696,393,491,886,985,9
Duurzame consumptiegoederen91,2100,8100100,4104,6109,9112,2112,8119,6124,2
w.o.Elektrische apparatuur59,187,5100100,7106,7113,6120,3130,5136,2140,7
 Vervoermiddelen128,1123,510097,296,2109,3109,0109,6109,7108,3
Energie, water en motorbrandstoffen112,5109,9100102,4102,0102,9100,695,498,791,3
w.o.Energie en water122,5116,3100102,2100,0101,097,397,8107,488,9
 Motorbrandstoffen105,2104,3100102,5103,7104,6103,493,090,791,7
Producten voor persoonlijke verzorging107,495,4100101,6103,9103,6104,4103,4108,2115,4
Overige goederen109,9105,210099,5101,6102,4103,1103,8105,1108,8
Totaal diensten100,097,7100101,7103,9106,3107,995,198,5110,9
            
Consumptieve bestedingen door          
Huishoudens 1) (binnenlands)98,499,1100101,4103,6106,2107,4101,1104,7111,7
Werkelijke individuele consumptie93,399,8100101,1103,0105,2106,8101,9106,8112,2
            
Bron: CBS         CBS/jan2024
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.    
* Voorlopig cijfer.          

Consumptie huishoudens neemt toe met 6,6 procent

Huishoudens hebben in 2022 ruim 6,6 procent meer besteed aan consumptieve uitgaven dan een jaar eerder. Er werd vooral meer uitgegeven aan diensten zoals horeca, recreatie, cultuur, vervoer en communicatie. Dat hangt samen met het feit dat de samenleving bijna het hele jaar weer ‘open’ was. In 2021 gold in vijf van de twaalf maanden een harde lockdown. Een jaar eerder was er door Corona nog sprake van een krimp van 5,9 procent.

De consumptie van energie en water daalde in 2022 gecorrigeerd voor prijsveranderingen met 17,2 procent. Dit kwam deels door het warme weer waardoor minder gas dan een jaar eerder werd verbruikt, maar ook door de sterk gestegen gasprijzen vanwege de oorlog in de Oekraïne maakten huishoudens pas op de plaats. Consumenten besteedden vooral meer aan diensten, o.a. horeca en aan producten voor persoonlijke verzorging en goederen zoals elektronica.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Consumptieve bestedingen

Omschrijving

De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie begrippenlijst 'Consumptieve bestedingen'

Geografische verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Opmerking

Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 2005-2022 (indicator 0032, versie 23,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.