Consumptieve bestedingen, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2005 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2004.

 1995200020032004*2005*
      
 index (2000=100)   
      
Voedingsmiddelen91,2100102,1104,7104,9
Genotmiddelen93,4100101,999,799,1
Duurzame consumptiegoederen70,910099,398,599,4
w.o.huishoudelijke apparaten63,5100109,9111,0117,9
 vervoermiddelen en onderdelen73,5100100,898,493,1
Overige goederen en diensten81,4100103,8105,3106,5
w.o.motorbrandstoffen92,2100106,1106,4105,6
 verwarming, verlichting en water98,510083,884,383,6
       
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands)80,5100102,5103,5104,5
Werkelijke individuele consumptie82,5100104,1104,9105,6
      
Bron: CBS (2006).CBS/MNC/aug06/0032
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen

De consumptie van alle huishoudens tezamen is in 2005 nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2004, ondanks de groei van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie met 3,2 % in 2005. Een lichte toename is te constateren bij de consumptie van duurzame consumptiegoederen (huishoudelijke apparaten).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (indicator 0032, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.