Consumptieve bestedingen, 1990-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2009 is de werkelijke individuele consumptie door huishoudens licht afgenomen ten opzichte van 2008.

 19901995200020052008*2009*
       
 volume-index (2000=100)  
       
Voedingsmiddelen83,391,2100105,8110,5109,0
Genotmiddelen88,393,410098,2104,0101,3
Duurzame consumptiegoederen68,870,9100100,9114,1106,2
w.o.huishoudelijke apparaten58,963,5100122,7177,9166,5
 vervoermiddelen en onderdelen73,373,510098,5107,3 96,1
Overige goederen en diensten71,681,4100107,0106,7105,0
w.o.motorbrandstoffen73,692,2100106,1109,3108,1
 verwarming, verlichting en water84,998,510082,081,980,4
        
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands)73,080,5100105,1108,2105,3
Werkelijke individuele consumptie74,882,5100106,3113,4112,2
       
Bron: CBS (2010).CBS/CLO/okt10/0032
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen in de consumptie

De consumptie door huishoudens (binnenlands) is in 2009 gedaald met 2,7 procent. Een vergelijkbaar grote afname vond voor het laatst plaats begin jaren tachtig. De bestedingen aan goederen liepen met 4,4 procent terug, die aan diensten met 1,1 procent.
De consumptie van voedings- en genotmiddelen daalde met 1,8 procent. Een substantiële daling van de consumptie van voedings- en genotmiddelen was de laatste twintig jaar niet voorgekomen. De consumptie van duurzame goederen nam af met 7,0 procent. Het is gebruikelijk dat er in tijden van laagconjunctuur minder duurzame goederen worden aangeschaft. De consumptie van de overige goederen, waaronder bijvoorbeeld de motorbrandstoffen, daalde met 3,5 procent. De consumptie van diensten nam in 2009 licht af. Tegenover een verdere daling van de uitgaven in de horeca, stonden hogere uitgaven aan huisvesting en financiële en zakelijke diensten.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst op www.cbs.nl: consumptieve bestedingen
Basistabel
StatLine: Goederen en diensten; consumptie
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 1990-2009 (indicator 0032, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.