Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring, Vermesting en Afvalbeheer leveren de producenten de grootste bijdrage van ongeveer 80% of meer.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een veel grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel voor de thema's Klimaatverandering, Verzuring, Vermesting als voor Afvalbeheer. Onder de categorie 'overige' vallen de milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: Omschrijving van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2009
Omschrijving
De bijdragen van consumenten en producenten aan de milieuthema's broeikaseffect, verzuring, vermesting en afvalbeheer
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Basistabel
StatLinetabel: Milieurekeningen kerncijfers
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Opmerking
De cijfers over afval hebben betrekking op het jaar 2008.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2010 (indicator 0213, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.