NAMEA: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling bijdragen van consumenten en producenten

In de diagrammen worden de aandelen in bijdragen aan de milieuthema's getoond, gedifferentieerd naar consumenten, producenten en overige herkomst (afvalstortplaatsen en transportverschillen). Duidelijk zichtbaar is dat producenten de grootste bijdrage leveren aan de verschillende milieuthema's, behalve bij het thema Afval.

Methodiek

De verhoudingen tussen consumenten en producenten wijken om twee redenen af van het doelgroepenbeleid van Nederland. De emissies als gevolg van transport zijn toegerekend aan de afzonderlijke economische activiteiten en consumenten. Van een afzonderlijke doelgroep Verkeer en Vervoer is dus geen sprake meer. Daarnaast worden de emissies door ingezetenen in het buitenland meegerekend. Ter illustratie: in 2001 bedroeg de CO2-emissie van ingezetenen in het buitenland 12% van de totale emissie door ingezetenen. Van de CO2-emissie door de Nederlands mobiele bronnen werd bijna 43% in het buitenland gegenereerd.

Bronnen

  • CBS (2002). Nationale Rekeningen 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002). De Nederlandse economie 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2001* (indicator 0213, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.