Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 1985199019951998199920002001*
        
 miljoen kg
        
Totaal2 7302 6752 9053 3703 4003 3653 560
        
Hergebruik4306301 1351 4501 5151 5851 690
Verbranden450500575775630710745
Storten1 8501 5451 1901 1451 2551 0701 125
        
Bron: AOO, RIVM; ITM (1999, 2001, 2002); WAR (2002)RIVM/MC/okt01

Ontwikkeling hoeveelheid kantoor-, winkel- en dienstenafval

Sinds 1990 is de hoeveelheid kantoor-, winkel- en dienstenafval (KWD-afval) geleidelijk toegenomen. Ofschoon nog veel herbruikbaar KWD-afval wordt verbrand of gestort, is het aandeel hergebruik sinds 1990 sterk toegenomen. Een deel van het hergebruik vindt plaats na scheiding achteraf van gemengd ingezameld KWD-afval. Dit vindt in toenemende mate plaats.

Beleid

Omdat er vanaf 1995 nauwelijks sprake is geweest van ontkoppeling van de groei van KWD-afval (in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) wordt gesproken over HDO-afval) en het BBP, is KWD-afval een speerpunt voor het preventiebeleid zoals dat in het LAP verwoord is. Hiervoor, evenals voor het bevorderen van gescheiden inzameling van afval, is onder meer het programma 'Met preventie naar duurzaam ondernemen' opgezet, waarin de overheden op dit gebied samenwerken. Verder wordt in het LAP sterk ingezet op de stimulering van het nuttig toepassen van afvalstoffen als brandstof (na scheiding achteraf). Het (gemengd ingezamelde) KWD-restafval is bij uitstek een stroom waarop dit beleid zich zal gaan richten.

Bronnen

  • Eggels, P.G. (1991). Inventarisatie van de hoeveelheid afval bij de handel en dienstverlening. TNO-MEP, Apeldoorn.
  • ITM (1999). Bedrijfsafval uit de dienstensector - meting 1995, 1996, 1997 en 1998. ITM Research, Amsterdam.
  • RIVM (2000). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • WAR (2002). Afvalverwerking in Nederland 2001. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
  • ITM, Bedrijfsafval uit de KWD-sector (en de industrie), meting 2000, ITM Research, Amsterdam.
  • ITM, Bedrijfsafval uit de KWD-sector (en de industrie), voorlopige cijfers meting 2001, ITM Research, Amsterdam.

Relevante informatie

  • Meer informatie over reinigingsdienstenafval (afval openbare ruimte) dat ook binnen de doelgroep HDO valt, is te vinden op Statline, Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
12
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2001 (indicator 0157, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.