CO2-emissie Nederland per doelgroep, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

 199019951999 20002001*
 miljard kg CO2
Totaal
IPCC 160173171175180
IPCC incl. temperatuurcorrectie166176176180183
Actuele emissies164177178183189
 
Land- en tuinbouw
IPCC 88777
IPCC incl. temperatuurcorrectie109887
Actuele emissies88777
 
Energiesector
IPCC 4146455053
IPCC incl. temperatuurcorrectie4146465053
Actuele emissies414645 5053
 
Industrie (incl. raffinaderijen)
IPCC 5355555253
IPCC incl. temperatuurcorrectie5455555353
Actuele emissies5355555253
 
Consumenten
IPCC 1921191920
IPCC incl. temperatuurcorrectie2222212121
Actuele emissies2022202021
 
Verkeer en vervoer
IPCC 2932353536
IPCC incl. temperatuurcorrectie2932353536
Actuele emissies2932363838
 
Overige doelgroepen
IPCC 912111213
IPCC incl. temperatuurcorrectie1012121313
Actuele emissies1215151617
 
Bron: CCDM.RIVM/MC/okt02/0165

Ontwikkeling

De totale emissie van kooldioxide (CO2) is sinds 1990 toegenomen. De energie- en de industriesector nemen samen meer dan de helft van de emissie voor hun rekening. De toename van de emissies sinds 1990 is vooral een gevolg van toegenomen emissies van de sectoren energie en verkeer en vervoer.

Beleid

De emissies van CO2 zijn onderdeel van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. CO2 is het belangrijkste broeikasgas, dat onderdeel uitmaakt van het Kyoto Protocol.

Relevantie

Van de broeikasgassen draagt CO2 voor meer dan 60% bij aan de menselijke beïnvloeding van het klimaat.

Methodiek

In bovenstaande tabel worden drie soorten emissies getoond. Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar ontlenen hun bestaansrecht aan verschillende uitgangspunten.

  • IPPC-totaal - Om internationaal beleid te kunnen voeren inzake het tegengaan van het versterkt broeikaseffect is door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een voorschrift opgesteld (IPCC, 1996+revisies), aan de hand waarvan ieder land moet rapporteren. De zo gerapporteerde emissies zijn tussen landen onderling vergelijkbaar en ook optelbaar tot een mondiaal getal (Olivier et al., 2002).
  • IPCC-totaal temperatuurgecorrigeerd - Het RIVM stelt jaarlijks de Milieubalans op. Voor toetsing van het Nederlandse CO2-beleid wordt daarbij uitgegaan van het IPCC-getal (exclusief bunkers). Om een voor het beleid relevante trend van de emissies te verkrijgen, wordt een temperatuurcorrectie op de emissie toegepast (Spakman et al., 1997).
  • Actuele emissies - Door het CBS worden de feitelijk plaatsgevonden emissies in een bepaald jaar gepubliceerd.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • IPCC (1996). Revised IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 3 Volumes. Intergovernmental Panel on Climate Change, Bracknell, UK.
  • Olivier, J.G.J., L.J. Brandes, J.A.H.W. Peters and P.W.H.G. Coenen (2002). Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2000 (National Inventory Report 2002). RIVM (report 773 201 006), Bilthoven.
  • Spakman, J., M.M.J. van Loon, R.J.K. van der Auweraert, D.J. Gielen, J.G.J. Olivier en E.A. Zonneveld (1997). Methode voor de berekening van broeikasgasemissies. Publicatiereeks Emissieregistratie nr.37, Den Haag.
  • Zonneveld, E.A. (1999). De verschillende kooldioxidegetallen nader bekeken. Kwartaalbericht milieustatistieken 1999-1. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). CO2-emissie Nederland per doelgroep, 1990-2001 (indicator 0168, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.