Afval

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties is verder uitgebreid. Er treedt een lichte toename op van de hoeveelheid verbrand afval.

Capaciteit afvalverbrandingsinstallaties neemt weer toe

In 2009 is de capaciteit bij Twence in Hengelo uitgebreid met 216 miljoen kilo. Eind 2009, begin 2010 is de installatie van E.On in Delfzijl met een capaciteit van 300 miljoen kg in gebruik genomen. Daarnaast zijn er nog twee initiatieven in aanbouw.

Afzet reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De afzet van reststoffen van verbranding kan per jaar wisselen. Dit hangt samen met de gebruiksmogelijkheden van met name bodemassen. Indien er een aantal grootschalige projecten zijn, zal de vraag toenemen zoals in 2004.

Beleid

In december 2009 is er een convenant gesloten tussen de minister en de sector. Hierin is overeengekomen dat tot 1 januari 2020 de capaciteit om afval te verbrsnden niet zal worden uitgebreid. Een aantal afvalverbrandingsinstallaties krijgt versneld de zogenaamde R1-status, dat wil zeggen dat ze installaties voor nuttige toepassing worden. Daardoor kunnen zij gemakkelijker afval uit het buitenland halen om dat te verbranden.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalverbrandingsinstallaties

Omschrijving

Aantal afvalverbrandingsinstallaties, de capaciteit, de verbrande hoeveelheid afval en de hierbij vrijkomende afvalstoffen

Verantwoordelijk instituut

Agentschap NL

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de afvalverbrandingsinstallaties

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2010). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2009. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2009 (indicator 0394, versie 10 , 2 maart 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.