Composteerinstallaties voor huishoudelijk GFT-afval, 1989-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 Aantal Vergunde Totaal w.v. AfgezetResidu
 installatiescapaciteitcomposteer-in Gecompos- aan 
   baar afvalrestafvalteerd/compost 
     vergist  
 
 absoluut miljoen kg
 
19893.2 3552 32035..
19904.2 4702 38585..
19914.2 7252 405320.40
199276202 7902 170620.60
1993129082 5951 715880310205
1994241 5002 6401 4201 220>310140
 
1995231 6502 7901 3401 450>475180
1996231 4602 6751 2151 460480170
1997251 5902 8301 3001 530540180
1998241 6002 8701 3801 490470105
1999251 7602 8201 3801 44061095
2000251 7902 7501 2801 47058090
2001251 7052 8701 4601 41065085
 
Bron: WAR; CBS; RIVM.RIVM/MC/okt02

Ontwikkeling compostering GFT-afval

Sinds eind jaren tachtig zijn gemeenten aangespoord (later verplicht) groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Na de invoering van de afvalscheiding bij huishoudens hebben provincies en gemeenten in een aantal jaren gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit. Hierdoor kon in de eerste helft van de jaren negentig het gescheiden inzamelen en composteren van GFT een hoge vlucht nemen. Vanaf 1995 is er sprake van een stabilisatie. Beide ontwikkelingen worden weerspiegeld in de Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2019. Bij het composteren ontstaat een residu dat grotendeels wordt gestort.De tabel heeft betrekking op composteerinstallaties die bestemd zijn voor de verwerking van GFT. Er zijn ook composteerinstallaties waarin ander composteerbaar afval wordt verwerkt.

Beleid

In januari 2002 is het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval vastgesteld door het Afval Overlegorgaan. Door projecten op het gebied van facilitering, monitoring, benchmarking en communicatie wordt via dit programma een nieuwe impuls gegeven aan onder meer de gescheiden inzameling van GFT-afval.

Bronnen

  • CBS (2002). Statline. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • RIVM (2002). Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijke afval, 2000 en 2001. RIVM, Bilthoven.
  • WAR (2002). Afvalverwerking in Nederland. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Relevante informatie

  • Meer informatie over afvalverbrandingsinstallaties is te vinden bij de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV). De VVAV behartigt de belangen van de exploitanten van composteerbedrijven, afvalverbrandingsinstallaties, stortplaatsen en van bewerkers van afvalstoffen, bij de groei naar één Europese afvalmarkt.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Composteerinstallaties voor huishoudelijk GFT-afval, 1989-2001 (indicator 0395, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.