Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering neemt licht af.

Aanbod gft-afval voor compostering/vergisting stabiliseert

Sinds eind jaren tachtig zijn gemeenten aangespoord (later in 1994 verplicht) groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Na de invoering van de afvalscheiding bij huishoudens hebben provincies en gemeenten in een aantal jaren gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit. Hierdoor kon in de eerste helft van de jaren negentig het gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval een hoge vlucht nemen. Vanaf 1995 is er sprake van een stabilisatie. Beide ontwikkelingen worden weerspiegeld in de hoeveelheid gft-afval in het huishoudelijk restafval.


De laatste jaren is er een lichte afname van het composteerbaar afval, zowel wat in het restafval zit, als wat wordt aangeboden voor composteren.
De tabel heeft betrekking op composteer- en vergistingsinstallaties die bestemd zijn voor de verwerking van gescheiden ingezameld gft-afval bij huishoudens. Naast gft-afval hebben deze installaties ook ander organisch materiaal verwerkt en er zijn ook composteerinstallaties waarin uitsluitend organisch afval van bedrijven en tuinafval wordt verwerkt.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Composteerinstallaties voor gft-afval
Omschrijving
Aantal composteerinstallaties, de verwerkingscapaciteit en de bij het composteerproces overblijvende afvalstoffen.
Verantwoordelijk instituut
Agentschap NL (Uitvoering Afvalbeheer)
Berekeningswijze
Integraal onderzoek bij de composteerbedrijven
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
WAR (2010). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2009. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2009 (indicator 0395, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.