Composteerinstallaties voor gft-afval, 1989-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering blijft de laatste jaren vrijwel gelijk.

 Aantal Vergunde Totaal w.v. AfgezetResidu1)
 installatiescapaciteitcomposteer-in gecompos- aan 
   baar afvalrestafvalteerd/compost 
     vergist  
        
 absoluut miljoen kg     
        
19893.2 3552 32035..
19904.2 4702 38585..
        
19914.2 7252 405320.40
199276202 7902 170620.60
1993129082 5951 715880310205
1994241 5002 6401 4201 220>310140
1995231 6502 7901 3401 450>475180
1996231 4602 6751 2151 460480170
1997251 5902 8301 3001 530540180
1998241 6002 8701 3801 490470105
1999251 7602 7901 3801 41061095
2000251 7902 7901 2801 51058090
        
2001251 7052 8901 4601 43065085
2002231 5952 8401 4001 440660.
2003231 6522 7351 3751 360650.
 
Bron: WAR; CBS; AOO.CBS/MNC/jan05/0395
1) Vanaf 2002 worden de hoeveelheden residu niet meer gerapporteerd

Aanbod gft-afval voor compostering/vergisting stabiliseert

Sinds eind jaren tachtig zijn gemeenten aangespoord (later in 1994 verplicht) groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Na de invoering van de afvalscheiding bij huishoudens hebben provincies en gemeenten in een aantal jaren gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit. Hierdoor kon in de eerste helft van de jaren negentig het gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval een hoge vlucht nemen. Vanaf 1995 is er sprake van een stabilisatie. Beide ontwikkelingen worden weerspiegeld in de Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2019. De tabel heeft betrekking op composteer- en vergistingsinstallaties die bestemd zijn voor de verwerking van gescheiden ingezameld gft-afval bij huishoudens. Naast gft-afval hebben deze installaties ook ander organisch materiaal verwerkt en er zijn ook composteerinstallaties waarin uitsluitend organisch afval van bedrijven wordt verwerkt.

Bronnen

  • CBS (2004). StatLine. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • WAR (2004). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2003. Werkgroep Afvalregistratie, 2004, Utrecht.
  • AOO (2004). Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2003, AOO 2004-04, Utrecht.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Composteerinstallaties voor gft-afval, 1989-2003 (indicator 0395, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.