Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering en vergisting neemt iets toe.

Aanbod gft-afval voor compostering/vergisting stabiliseert

Sinds eind jaren tachtig zijn gemeenten aangespoord (later in 1994 verplicht) groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Na de invoering van de afvalscheiding bij huishoudens hebben provincies en gemeenten in een aantal jaren gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit. Hierdoor kon in de eerste helft van de jaren negentig het gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval een hoge vlucht nemen. Vanaf 1995 is er sprake van een stabilisatie. Na 2000 is er een afname van het gescheiden ingezameld gft-afval tot 2006. Beide ontwikkelingen worden weerspiegeld in de hoeveelheid gft-afval in het huishoudelijk restafval.


Sinds enkele jaren is de hoeveelheid gescheiden ingezameld en verwerkt gft-afval stabiel.
De gegevens hebben betrekking op composteer- en vergistingsinstallaties die bestemd zijn voor de verwerking van gescheiden ingezameld gft-afval bij huishoudens. Naast gft-afval verwerken deze installaties ook ander organisch materiaal. Er zijn ook composteerinstallaties waarin tuinafval en ander organisch afval wordt verwerkt en geen gft-afval. Deze installaties zijn hier niet opgenomen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verwerkers van gft-afval
Omschrijving
Aantal vergistings- en composteerinstallaties, de verwerkingscapaciteit en de bij het composteerproces overblijvende compost en restafval.
Verantwoordelijk instituut
Rijkswaterstaat
Berekeningswijze
Integraal onderzoek bij de gft-verwerkers
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
WAR (2016). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2015 (indicator 0395, versie 15,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.