Convenant Verpakkingen, 2000-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De doelstelling om de hoeveelheid verpakkingen niet meer dan tweederde van het BBP te laten stijgen is nog niet gehaald. Wat betreft de hergebruikspercentages van verpakkingsmaterialen is alleen bij metalen aan de doelstelling voldaan

Verpakkings-Hoeveelheid op deHergebruikte
materiaalmarktgebrachteverpakkingen
 verpakkingen 
 20002001200220032000200120022003
         
 miljoen kg     
Papier/karton1 4751 4921 4511 4621 0251 0261 0011 015
Glas508514516506396400406412
Metalen235217222211182169177174
Kunststoffen54056253052310510187108
Nuttige toepassing kunststoffen1)    46929895
         
Subtotaal2 7582 7852 7192 7021 7541 7881 7691 804
         
Hout420398398 104108117 
         
Bron: Commissie Verpakkingen.CBS/MNC/jan05/0398
1) Nuttige toepassing als brandstof; de hoeveelheid is niet meegerekend in het subtotaal omdat de hergebruikdoelstellingen voor papier, glas, metalen en kunststoffen en voor het totaal van deze materialen (65%) betrekking hebben op materiaalhergebruik. Voor kunststoffen geldt een additionele inspanningsverplichting van 8% nuttige toepassing.
Verpakkings-HergebruikpercentageDoel-
materiaal stelling
  2005
 2000200120022003 
      
 %    
Papier/karton6969696975
Glas7878798190
Metalen7778808280
Kunststoffen1918162127
Nuttige toepassing kunststoffen1)91618188
      
Subtotaal6464656773
      
Hout252727 25
      
Bron: Commissie Verpakkingen.CBS/MNC/jan05/0398

Beleid

Met de afspraken uit het convenant verpakkingen worden een aantal doelen nagestreefd. Zo moeten de hergebruikspercentages groeien tot de doelstellingen zoals aangegeven in de tabel. Alleen door metalen werd daar in 2003 al aan voldaan.

Beleidsdoelen worden nog niet allemaal gehaald

Zo is er ook een preventiedoelstelling die voorschrijft dat de totale hoeveelheid verpakkingen tot en met het jaar 2005 niet meer mag stijgen dan 2/3 van de procentuele stijging van het bruto binnenlands product (BBP) in 2005 t.o.v. 1999. Het BBP blijkt tussen 1 januari 1999 en 31 december 2003 met 8,4% gestegen te zijn. Daarmee zou de totale hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen ten opzichte van 1999 maximaal met 5,6% mogen stijgen. In werkelijkheid is de hoeveelheid met 6,1% gestegen en is derhalve nog niet voldaan aan de preventiedoelstelling.De laatste doelstelling heeft betrekking op de maximaal te verwijderen hoeveelheid verpakkingsafval in 2006 (maximaal 850 miljoen kg). In 2003 is in totaal 898 kton verpakkingsafval van papier en karton, glas, kunststoffen en metalen verwijderd. In deze doelstelling wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheid verwijderd hout. Ten opzichte van 2002 is dit een afname van ruim 50 miljoen kg.

Bronnen

  • Commissie Verpakkingen (2004). Commissie Verpakkingen, jaarverslag 2003. Oktober 2004, Commissie Verpakkingen, Utrecht.
  • VROM (2002). Convenant Verpakkingen III, Den Haag 2002.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Convenant Verpakkingen, 2000-2003 (indicator 0398, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.