Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Milieubelastingen en milieuheffingen worden vooral opgebracht door huishoudens. Zij zorgen voor meer dan de helft van de opbrengst van de milieubelastingen. In 2013 ging het per huishouden gemiddeld om een bedrag van 1 541 euro. Daar kwam nog 436 euro aan milieuheffingen bij.

Meer dan de helft milieubelastingen wordt opgebracht door huishoudens

Huishoudens brengen meer dan de helft van de milieubelastingen op. In 2013 ging het per huishouden gemiddeld om 1 541 euro. Daarnaast betaalden de huishoudens nog 436 euro aan milieuheffingen. Van de opgelegde milieuheffingen vallen accijns op motorbrandstoffen, BPM, motorrijtuigenbelasting en de reguliere energiebelasting. Bij de milieuheffingen gaat het onder meer om rioolrechten, afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten.

In 2013 meer milieubelastingen, minder milieuheffingen ten opzichte van 2012

In 2013 gaf een gemiddeld huishouden 1,2 procent meer uit aan milieubelastingen. In 2012 en 2011 daalden hun uitgaven aan milieubelastingen nog met respectievelijk 3,6 en 5,0 procent (in lopende prijzen, d.w.z. inclusief tariefwijzigingen). De betalingen van een huishouden aan milieuheffingen waren in 2013 gemiddeld 4,7 procent lager dan een jaar eerder. Deze afname volgde op een bescheiden toename in de voorgaande jaren.

In twaalf jaar een kwart meer betaald aan milieubelastingen en -heffingen

Om het milieu te sparen zijn de huishoudens de laatste 10 tot 15 jaar fors zwaarder belast. Met 436 euro betaalde een huishouden in 2013 108 euro meer aan milieuheffingen dan in 2001. Dit is een stijging van 33 procent. Met 1 541 euro tegen 1 253 euro bedroeg de toename bij de milieubelasting 23 procent. Dit betekent dat een huishouden in 2013 een kwart meer kwijt was aan milieubelastingen en -heffingen dan twaalf jaar geleden.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: Huishoudens en milieubelasting
Omschrijving
De totale betalingen van huishoudens aan milieubelastingen en -heffingen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De totale betalingen van huishoudens aan respectievelijk de milieubelastingen en milieuheffingen zijn ontleend aan de Nationale rekeningen en hier weergegeven in lopende prijzen, d.w.z. in prijzen van het betreffende jaar en inclusief tariefwijzigingen. De totalen zijn gedeeld door het aantal huishoudens om de bijdrage van een gemiddeld huishouden te berekenen.
De milieurekeningen worden opgesteld volgens de concepten en definities van de Nationale rekeningen. Voor de fysieke stromen, zowel voor inputs (materialen, energie, water, e.d.), als voor de output (emissies) betekent dit dat alle stromen worden beschreven die direct zijn gerelateerd aan de Nederlandse economie. De fysieke stromen worden geregistreerd voor de afzonderlijke economische activiteiten op de plek waar deze daadwerkelijk plaatsvinden (het zogenaamde 'ingezetenenprincipe'). Zo worden de luchtverontreinigende emissies door Nederlandse transporteurs voor Nederland, binnen en buiten de landsgrenzen meegenomen maar de emissies voor buitenlandse voertuigen binnen het Nederlandse grondgebied niet. Dit in tegenstelling tot de overige gegevens in het CLO, waar wordt uitgegaan van het 'grondgebiedprincipe'.
Meer informatie op de CBS website: Milieurekeningen, methoden.
Basistabel
Voor meer informatie over de groene en milieubelastingen: CBS (2014). Environmental accounts of the Netherlands 2012. CBS, Den Haag/Heerlen:.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Indeling naar activiteiten volgend de Standaard Bedrijfsindeling 2008; vier groene belastingen; vier milieuheffingen.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
15
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2013 (indicator 0543, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.