Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ecosystemen

Dieren in de groen-blauwe dooradering

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Veel planten- en diersoorten komen in de groen-blauwe dooradering voor, een aantal is er zelfs van afhankelijk.

Toestand

Van de inheemse zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieƫn en dagvlinders, tezamen ongeveer 400 soorten, is 50% geheel of gedeeltelijk afhankelijk van het cultuurlandschap. Reptielen als slangen en hagedissen leven vooral in de natuurgebieden. Van de vogels en de dagvlinders komt ongeveer de helft van de soorten ook in het cultuurlandschap voor. Zoogdieren (muizen bijvoorbeeld) en amfibieƫn als kikkers en salamanders komen zelfs veelvuldig in het cultuurgebied voor. Ze zijn daarin vooral in de groene en blauwe dooradering te vinden.

Referenties

  • Geertsema, W. (2002). Het belang van groenblauwe dooradering voor natuur en landschap. Achtergrondrapport natuurbalans 2002. Werkdocument 2002/02. Natuurplanbureau. Alterra. Wageningen.

Technische toelichting

Technische toelichting

De grafiek geeft het aantal soorten dat in een bepaalde categorie voorkomt. De gegevens zijn gebaseerd op atlasgegevens en beschrijvingen van het leefgebied van de soorten.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Dieren in de groen-blauwe dooradering (indicator 1017, versie 02 , 12 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.