Aantalsontwikkeling bospaddestoelen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren zijn er minder bospaddestoelen als gevolg van droogte.

Ontwikkeling

Sinds 2000 gaan de bospaddestoelen sterk achteruit. Van de 83 gevolgde soorten zijn er 52 afgenomen en slechts 2 toegenomen. De afname is het sterkst voor mycorrhiza-vormende soorten. Dat zijn soorten die met boomwortels in symbiose leven. De droge en warme zomers van de laatste jaren, vooral in 2003, lijken hier debet aan. Daar kan deze groep van paddestoelen slecht tegen. De overige soorten zijn wat minder droogtegevoelig. Dat zijn saprotrofe soorten op de grond (die afgevallen bladeren en dergelijke omzetten) en houtzwammen (die op bomen en dood hout groeien). Als dergelijke zomers door de klimaatverandering vaker gaan optreden, voorspelt dat weinig goeds voor de mycorrhiza-paddestoelen. Daarvan zouden ook de bomen last kunnen krijgen, want deze soorten helpen de bomen bij de opname van voedingstoffen en water uit de bodem.Bij de start van het meetnet was er de verwachting dat de paddestoelen in de lift zouden raken als gevolg van minder verzuring en vermesting. Maar sinds 2000 zijn er geen goede paddestoelenjaren meer geweest.

Bronnen

  • Arnolds, E., M. Veerkamp & C. Plate (2003). Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet 4. Coolia 46 (3): 103-117.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde index (met 1998 = 100 voor elke soort) van de volgende paddestoelen in bossen op hoge zandgronden en duinen: Mycorrhiza-soorten (51 soorten): amethistzwam (afname), armbandgordijnzwam (onduidelijk), avondroodstekelzwam (afname), beukerussula (afname), bittere boleet (afname), blauwvoetstekelzwam (afname), bruine ringboleet (afname),e), bruine ringboleet (afname), duivelsbroodrussula (afname), echte tolzwam (afname), eekhoorntjesbrood (min of meer stabiel), geelwitte russula (afname), gele aardappelbovist (min of meer stabiel), gele berkenrussula (afname), gele knolamaniet (min of meer stabiel), gele ringboleet (afname), gele stekelzwam (afname), gewone heksenboleet (afname), gewone krulzoom (afname), gewoon varkensoor (afname), gezoneerde stekelzwam (afname), goudplaatzwam (vermoedelijke afname), groene glibberzwam (afname), grofplaatrussula (afname), halsdoekridderzwam (onduidelijk). Hanenkam (min of meer stabiel), indigoboleet (afname), kastanjeboleet (afname), kleverige knolamaniet (vermoedelijke afname), koeienboleet (afname), koperrode spijkerzwam (onduidelijk), kostgangerboleet (afname), levermelkzwam (min of meer stabiel), lila gordijnzwam (afname), narcisamaniet (afname), parelamaniet (afname), peperboleet (afname), ronde truffelknotszwam (afname), roodbruine slanke amaniet (afname), roodgrijze melkzwam (afname), roodschubbige gordijnzwam (afname), rossige melkzwam (afname), roze spijkerzwam (afname), slijmige spijkerzwam (afname), trechtercantharel (afname), viltige maggizwam (afname), vliegenzwam (afname), weerhuisje (onduidelijk), zwarte kluifzwam (afname), zwarte truffelknotszwam (onduidelijk), zwartgroene melkzwam (afname), zwavelmelkzwam (afname). Overige soorten (32 soorten): berkenzwam (afname), bundelcollybia (afname), dennensatijnzwam (afname), dennenzwavelkop (afname), gestreepte trechterzwam (min of meer stabiel), gewoon elfenschermpje (vermoedelijke afname), groene anijstrechterzwam (onduidelijk), groene glibberzwam (afname), grote stinkzwam (onbekend), kammetjesstekelzwam (vermoedelijke afname), kleine bloedsteelmycena (afname), kleine stinkzwam (afname), kleverig koraalzwammetje (onbekend), knotsvoettrechterzwam (onduidelijk), koningsmantel (afname), nevelzwam (onduidelijk), okergele + oranjebruine korrelhoed (min of meer stabiel), oorlepelzwam (onbekend), paardenhaartaailing (min of meer stabiel), paarse dennenzwam (onbekend), paarse schijnridderzwam (afname), porseleinzwam (toename), pruikzwam (onbekend), purpersnedemycena (vermoedelijke afname), roestvlekkenzwam (vermoedelijke afname), roodbruine schijnridderzwam (afname), scherpe collybia (afname), stinkparasolzwam (vermoedelijke afname), valse hanenkam (toename), week oorzwammetje (onduidelijk), zwarte kluifzwam (afname), zwartvoetkrulzoom (afname).De gegevens zijn ontleend aan het landelijke meetnet paddestoelen van het Netwerk Ecologische Monitoring.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantalsontwikkeling bospaddestoelen (indicator 1390, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.