Aantalsontwikkeling bospaddestoelen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De laatste jaren zijn er minder bospaddestoelen als gevolg van droogte.

Ontwikkeling


Sinds 2000 gaan de bospaddestoelen achteruit. Van de 80 gevolgde soorten zijn er 26 afgenomen en slechts 2 toegenomen. De afname is het sterkst voor mycorrhiza-vormende soorten, daarvan zijn 20 van de 50 soorten afgenomen. Dat zijn soorten die met boomwortels in symbiose leven. De droge en warme zomers van de laatste jaren, vooral in 2003, lijken hier debet aan. Daar kan deze groep van paddestoelen slecht tegen. De overige soorten zijn wat minder droogtegevoelig. Dat zijn saprotrofe soorten op de grond (die afgevallen bladeren en dergelijke omzetten) en houtzwammen (die op bomen en dood hout groeien).
Als dergelijke zomers door de klimaatverandering vaker gaan optreden, voorspelt dat weinig goeds voor de mycorrhiza-paddestoelen. Daarvan zouden ook de bomen last kunnen krijgen, want deze soorten helpen de bomen bij de opname van voedingstoffen en water uit de bodem.
Bij de start van het meetnet was er de verwachting dat de paddestoelen in de lift zouden raken als gevolg van minder verzuring en vermesting. Maar sinds 2000 zijn de soorten afgenomen en is er pas weer in 2004 een goed paddestoelenjaar.

Bronnen

  • Arnolds, E., M. Veerkamp & C. Plate (2003). Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet 4. Coolia 46 (3): 103-117.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking

De Soortgroep Trend Index (STI) betreft de gemiddelde index (met 1998 = 100 voor elke soort) van de paddestoelen in bossen op hoge zandgronden en duinen. De gegevens zijn ontleend aan het landelijke meetnet paddestoelen van het Netwerk Ecologische Monitoring. De paddestoelen zijn gesplist in een groep mycorrhiza- vormende paddestoelen (50 soorten) en de overige soorten (30 soorten).De index van de betrokken soorten met hun trend staan onder het tabblad afzonderlijke soorten in Cijfers bij deze figuur.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantalsontwikkeling bospaddestoelen (indicator 1390, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.