Compendium voor de Leefomgeving
467 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Versnippering

Aantalsontwikkeling dagactieve zoogdieren

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is beƫindigd. Dagactieve zoogdieren zijn opgenomen in de indicator 'Trend van zoogdieren'.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.