Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van de overige relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 16% van de waterlichamen. Een onvoldoende kwaliteit wordt vaak veroorzaakt door één of enkele stoffen die niet aan de norm voldoen.

Methode beoordeling KRW

In de KRW beoordeling zijn twee kwaliteitselementen voor de toxische stoffen: de chemische kwaliteit en de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit overzicht betreft de kwaliteit van de 'overig relevante verontreinigende stoffen'. Dit kwaliteitselement wordt door een honderdtal stoffen bepaald. Per stroomgebied is vastgesteld welke stoffen worden beoordeeld, bijvoorbeeld doordat bestrijdingsmiddelen in bepaalde gebieden wel of niet worden toegepast.

Beoordeling oppervlaktewater voor de overig relevante verontreinigende stoffen

Het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen voldoet bij 16% van de waterlichamen aan de gestelde doelen. Van een beperkt aantal stoffen wordt soms de norm overschreden. Van de ongeveer 100 stoffen van dit kwaliteitselement geven 60 stoffen nooit een overschrijding: in de waterlichamen waar ze beoordeeld zijn, voldoet de stof aan de criteria. Een klein deel van de stoffen geeft dus de meeste overschrijdingen. Van het totaal aantal beoordelingen van deze stoffen bij alle waterlichamen voldoet 9% niet aan de gestelde norm.
Een groot aantal stoffen zijn bestrijdingsmiddelen, zoals imadacloprid wat een van de mogelijke oorzaken is van bijensterfte.
Bij 14% van de waterlichamen voldoen alle beoordeelde stoffen, bij 40% van de waterlichamen zorgen één of twee stoffen voor een overschrijding. Bij 15% van de waterlichamen geven vijf of meer stoffen een overschrijding. Bij sommige waterlichamen is het eindoordeel gecorrigeerd door deskundigen, waardoor het eindoordeel 2% hoger valt. De stoffen die soms een overschrijding van de norm geven, met het percentage van de waterlichamen waar ze voldoen, zijn:

codenaam% voldoet
  20132009
C1yprmfsmethylpirimifos0 (w.m.)n.b.
ClC2echlooretheen (vinylchloride)0n.b.
3ClC3e3-chloorpropeen38100
Cokobalt4384
Seseleen43n.b.
Babarium4660 (w.m.)
abmtneabamectine50 (w.m.)100
NH4ammonium5059
imdcpdimidacloprid5489
Znzink6358
Beberyllium67n.b.
Cukoper7039
mevfsmevinfos71100
Tazfstriazofos7297
heptnfsheptenofos73100
C2yazfsethylazinfos7499
Bboor7899
feNO2tonfenitrothion82100
Uuranium8299
Tlthallium8886
TFySntrifenyltin (kation)90100
propxrpropoxur9196
Vvanadium9297
BaAbenzo(a)antraceen9494
carbdzmcarbendazim95 (w.m.)0 (w.m.)
metlClmetolachloor9593
mzClmetazachloor96n.b.
Ffluoride97n.b.
Sntin98,7100
linrnlinuron99,098
Agzilver99,2100
Fenfenanthreen99,499,7
cumfscumafos99,5n.b.
C1yazfsmethylazinfos99,697
Daznndiazinon99,799,7
pirmcbpirimicarb99,893
Asarseen99,8100
Crchroom99,899,4


w.m.: weinig metingen; n.b.: niet bekend

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Kwaliteit overige relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2013
Omschrijving
De beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de KRW is opgebouwd uit een aantal kwaliteitselementen. Hier is een overzicht gepresenteerd van het kwaliteitselement van de overig relevante verontreinigende stoffen. De gepresenteerde resultaten zijn van de tussentijdse resultaten van 2013. Dit is geen officiële rapportage voor de EU.
Verantwoordelijk instituut
PBL
Berekeningswijze
-
Basistabel
Beoordeling van de waterlichamen voor alle maatlatten. Tussentijdse resultaten afkomstig van http://www.waterkwaliteitsportaal.nl/, data gedownload 16 juni 2014
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
In 2015 is de volgende rapportage gepland.
Achtergrondliteratuur
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Rijndelta. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Maas. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
VenW, VROM, LNV, 2009. Stroomgebied beheerplan. Eems. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag.
Puijenbroek, P. van (2014), De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater beoordeeld volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW), PBL, Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
Dit zijn de resultaten van de Stroomgebiedbeheerplannen, zoals gerapporteerd aan de Europese Unie.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Kwaliteit overig relevante verontreinigende stoffen volgens KRW, 2013 (indicator 1567, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.