Netto arbeidsparticipatie Nederland (2007-2009)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2009 is de arbeidsparticipatie iets teruggelopen ten opzichte van 2008. Gemeenten in de Randstad en Noord-Brabant hebben een relatief hoge arbeidsparticipatie.

Hoge arbeidsparticipatie in de Randstad en in Noord-Brabant

De Randstedelijke gemeenten hebben een hoge arbeidsparticipatie; meer dan 67% van de mensen tussen de 15 tot 65 jaar heeft werk van minimaal 12 uur in de week. In het bijzonder de gemeenten die tussen de vier grote steden in liggen hebben een hoog aandeel werkenden. Ook in Noord-Brabant is de arbeidsparticipatie relatief hoog, zeker in vergelijking met veel gemeenten in het noorden, Zeeland en Zuid-Limburg. In 2009 is arbeidsdeelname iets terug gelopen ten opzichten van het piekjaar 2008.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Netto arbeidsparticipatie per gemeente
Omschrijving
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële
beroepsbevolking. Tot de werkzame beroepsbevolking behoren alle personen van 15 tot 65 jaar met betaald werk van minimaal 12 uur per week. De potentiële beroepsbevolking betreft alle personen in Nederland van 15 tot 65 jaar.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar/Bevolking 15 tot 65 jaar (exclusief de bevolking in inrichtingen, instellingen en tehuizen (IIT-ers))
Geografische verdeling
Gemeenten van Nederland
Andere variabelen
Opleidingsniveau van de beroepsbevolking
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Betrouwbaarheidscodering
Steekproef (Enquete beroepsbevolking 2007-2009)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
15
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Netto arbeidsparticipatie Nederland (2007-2009) (indicator 2099, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.