Netto arbeidsparticipatie, 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De netto arbeidsparticipatie in Nederland is in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie zijn over het algemeen beperkt. Alleen gemeenten in de provincies Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg hebben een relatief lage arbeidsparticipatie.

Lichte stijging arbeidsparticipatie

De arbeidsdeelname van de 15- tot 75-jarigen lag in 2016 op net iets minder dan 66% en is daarmee licht gestegen ten opzichte van 2015. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Wel lag deze nog 2 procentpunten lager dan in 2008 toen de netto arbeidsparticipatie een piek bereikte van 68%. Na 2008 daalde vooral de arbeidsparticipatie onder mannen. Deze daling stopte in 2014 terwijl de arbeidsparticipatie onder vrouwen toen nog met een procentpunt daalde.

Van de vier grote steden heeft Utrecht het hoogste aandeel werkenden

Van de vier grootste gemeenten is de netto arbeidsparticipatie het hoogst in Utrecht (70%) en Amsterdam (68%). In Den Haag en Rotterdam ligt dit aandeel werkenden beduidend lager dan het landelijke gemiddelde, met respectievelijk 60% en 57% van de mensen tussen de 15 en 75 jaar heeft werk.

Hogere arbeidsparticipatie in midden van het land

De arbeidsparticipatie is vooral in het midden van het land hoog. Dit loopt van de kleine gemeentes in Zuid-Holland tot aan de kop van Overijssel. De arbeidsparticipatie is het laagste in gemeenten in Oost-Groningen en Zuid-Limburg.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
15
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Netto arbeidsparticipatie, 2016 (indicator 2099, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.