Fietsgebruik, 2000 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal fietskilometers is de afgelopen 10 jaar met 15 procent toegenomen. De fiets is een belangrijke vervoerwijze op de korte afstand.

Totaal aantal fietskilometers met 15% toegenomen

Het aantal fietskilometers is de afgelopen 10 jaar met 15 procent gegroeid. Met een kwart van alle verplaatsingen speelt de fiets een grote rol in het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Vooral op de korte afstand fietsen Nederlanders veel. Op afstanden tot 7,5 km is de fiets sterk vertegenwoordigd. In sommige Nederlandse gemeenten heeft de fiets zelfs een aandeel van 35 tot 40 procent op de korte afstand. Op de langere afstand neemt het aandeel in het totaal afgelegde kilometers voor fietsen snel af.
Het doel is dat alle overheden het lopen en het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de ketenverplaatsing van deur tot deur stimuleren

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze bijlage bevat de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.

Bronnen

  • CBS, OVG en MON:
  • CBS, OViN
  • Hendriksen I., Engbers L., Schrijver J., van Gijlswijk R., Weltevreden J., Wilting J. (2008), Elektrisch Fietsen, Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden,TNO-rapport KvL/B&G/2008.067, Leiden

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Fietsgebruik in Nederland
Omschrijving
De ontwikkeling van het fietsgebruik in Nederland
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
CBS:OVG 2000-2003, Ovin 2010; RWS, Dienst Verkeer en Scheepvaart: MON 2004-2009
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Stuurgroep Nationale Mobiliteitsmonitor (2009). Nationale Mobiliteitsmonitor 2009. Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Fietsgebruik, 2000 - 2010 (indicator 2144, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.