Fietsgebruik, 2000 - 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal fietskilometers is de afgelopen 12 jaar met 15 procent toegenomen. Sinds 2010 wordt er jaarlijks 15 miljard kilometer gefietst. Het gebruik van de elektrische fiets is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2012 is ongeveer 10% van de afgelegde kilometers afgelegd met de elektrische fiets (Fietsberaad 2013). De fiets is met een licht toegenomen aandeel tot 36 procent een belangrijke vervoerwijze op de korte afstand.

Totaal aantal fietskilometers met 15% toegenomen

Het aantal fietskilometers is de afgelopen 12 jaar met 15 procent gestegen. Sinds 2010 worden jaarlijks 15 miljard fietskilometers gerealiseerd. Het gebruik van de elektrische fiets is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2012 is ongeveer 10% van de afgelegde kilometers afgelegd met de elektrische fiets.

Met een kwart van alle verplaatsingen speelt de fiets een grote rol in het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Met name op de korte afstand (tot 7,5 kilometer) fietsen Nederlanders veel: daar is het aandeel tussen 2000 en 2012 toegenomen van 31 naar 36 procent.
Op de langere afstand neemt het aandeel van de fiets snel af. In sommige Nederlandse gemeenten heeft de fiets zelfs een aandeel van 35 à 40 procent.

Beleidsdoelstellingen
Deze indicator verwijst naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze bijlage bevat de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.
Het beleidsdoel is dat alle overheden het lopen en het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de ketenverplaatsing van deur tot deur stimuleren

Bronnen

  • CBS, OVG en MON:
  • CBS, OViN
  • Fietsberaad (2013), Feiten over de elektrische fiets, Utrecht: Fietsberaad
  • Hendriksen I., Engbers L., Schrijver J., van Gijlswijk R., Weltevreden J., Wilting J. (2008), Elektrisch Fietsen, Marktonderzoek en verkenning toekomstmogelijkheden,TNO-rapport KvL/B&G/2008.067, Leiden

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Fietsgebruik in Nederland
Omschrijving
De ontwikkeling van het fietsgebruik in Nederland
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
CBS:OVG 2000-2003, RWS, Dienst Verkeer en Scheepvaart: MON 2004-2009, CBS: Ovin 2010-2012;
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Stuurgroep Nationale Mobiliteitsmonitor (2009). Nationale Mobiliteitsmonitor 2009. Den Haag.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Fietsgebruik, 2000 - 2012 (indicator 2144, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.