Fietsgebruik, 2000 - 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal fietskilometers is de afgelopen 17 jaar met 18 procent toegenomen. In 2017 werd ongeveer 15,3 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Het gebruik van de elektrische fiets is de laatste jaren sterk toegenomen.

Totaal aantal fietskilometers met 18% toegenomen

Het aantal fietskilometers is de afgelopen 17 jaar met 18 procent toegenomen. In 2017 werd ongeveer 15,3 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Het gebruik van de elektrische fiets is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2017 maakten Nederlanders ruim 440 miljoen verplaatsingen op de e-fiets waarbij bijna 2,2 miljard kilometers werden overbrugd; dat is 14% van alle fietskilometers. Bijna de helft van de met een e-fiets verreden kilometers wordt afgelegd door 65-plussers (KiM, 2019). Het aandeel van de fietsafstand die mensen onder de 65 jaar afleggen met de e-fiets, neemt echter toe. Tussen 2013 en 2017 groeide het aandeel van de met de e-fiets afgelegde kilometers bij de leeftijdsgroep 12 tot 50 jaar van 16% naar 20%. Voor 50- tot 65-jarigen steeg het aandeel in dezelfde periode van 30% naar 33%. Personen tot 65 jaar maken 30% van de gemaakte e-fietsverplaatsingen voor het woon-werkverkeer. Mensen van 65 jaar en ouder gebruiken de e-fiets voornamelijk voor de motieven vrije tijd en winkelen.
Met een kwart van alle verplaatsingen speelt de fiets een grote rol in het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. De fiets is met een aandeel tot 32 procent een belangrijke vervoerwijze op de korte afstand (tot 7,5 km). Op de langere afstand neemt het aandeel van de fiets snel af. Er zijn grote verschillen in fietsgebruik tussen stedelijke gebieden in Nederland. De fiets is vooral populair in Zwolle, Leiden en Groningen waar de fiets een aandeel van bijna 50% in het totaal aantal verplaatsingen heeft. In Heerlen, Sittard, Arnhem, Tilburg en Maastricht wordt juist relatief weinig gebruik gemaakt van de fiets: hier is het aandeel fiets in de lokale verplaatsingen 30 procent of minder.

Beleidsdoelstellingen

Het beleidsdoel is dat alle overheden het lopen en het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de ketenverplaatsing van deur tot deur stimuleren.

Bronnen

  • CBS. OVG,MON, OViN
  • KiM (2019), Mobiliteitsbeeld 2019.Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Fietsgebruik in Nederland
Omschrijving
De ontwikkeling van het fietsgebruik in Nederland
Verantwoordelijk instituut
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), auteur: Peter Jorritsma
Berekeningswijze
CBS:OVG 2000-2003, RWS, Dienst Verkeer en Scheepvaart: MON 2004-2009, CBS: Ovin 2010-2017; De reeks is vanaf 2010 aangepast door herziening OVIN-gegevens.
Omdat het CBS de opzet van dit verplaatsingsonderzoek in 2018 aanzienlijk heeft gewijzigd (het heet nu Onderzoek Onderweg in Nederland, ODiN), is een methodebreuk ontstaan in de gegevens. Hierdoor is het voor het personenvervoer niet mogelijk een trend tot en met 2018 te laten zien.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Mobiliteitsbeeld (2019)
Opmerking
C
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
06
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Fietsgebruik, 2000 - 2017 (indicator 2144, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.