Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 januari 2005 bedraagt de Nederlandse bevolking bijna 16,3 miljoen. Het aandeel jonger dan 20 neemt af, terwijl het aandeel ouder dan 65 toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2005 bedraagt het aantal inwoners in Nederland bijna 16,3 miljoen (CBS, 2005a). Het percentage van de bevolking jonger dan 20 jaar is sinds 1980 gedaald van ruim 31,5% tot minder dan 24,5% ('groene druk'). Het percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar is in de beschouwde periode iets toegenomen: van 11,5 naar 13,9% ('grijze druk') (CBS, 2005a). De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 76,4 en vrouwen 81,1 jaar (CBS, 2005b). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting nog respectievelijk 72 en 79 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2004 bedroeg 7,1 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 2,4 miljoen op 1 januari 2004.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 481 in 2004. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 225 inwoners/km2, Noord-Holland 969 inwoners/km2 en Utrecht 838 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (183 inwoners/km2), Friesland (192 inwoners/km2) en Zeeland (212 inwoners/km2).

Bronnen

Relevante informatie

  • Informatie over de demografische samenstelling, en prognoses van de ontwikkeling van de bevolking is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Levensverwachting bij geboorte: het aantal jaar dat mannen of vrouwen bij geboorte naar verwachting (nog) zullen leven.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2005 (indicator 0001, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.