Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2021

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 januari 2022 telde Nederlandse bevolking 17,6 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2022 telde Nederland bijna 17,6 miljoen inwoners (CBS, 2022a). De 'groene druk", oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 36,4 procent in 2021. De 'grijze druk', dit is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de 'productieve' leeftijdsgroep tussen 20 en 65 jaar, is in de beschouwde periode toegenomen: van 20,1 naar 33,7 procent (CBS, 2021b). De totale demografische druk is in die periode afgenomen van 75,2 naar 70,1 procent.
De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 79,67 en vrouwen 83,08 jaar (CBS, 2021c). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting bij geboorte nog respectievelijk 72,5 en 79,2 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2021 bedroeg ruim 8,0 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang (CBS, 2021h). Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot bijna 3,1 miljoen op 1 januari 2021.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 519 op 1 januari 2021 (CBS, 2022d). De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 380 inwoners/km2, Noord-Holland 1 084 inwoners/km2 en Utrecht 916 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (188 inwoners/km2), Friesland (195 inwoners/km2) en Zeeland (216 inwoners/km2).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bevolkingsomvang en aantal huishoudens
Omschrijving
Aantal inwoners (per provincie), huishoudens, eenpersoonshuishoudens, bevolkingsdichtheid, levensverwachting, demografische druk, groene druk, grijze druk
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie de onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek (CBS, 2022f)
Geografische verdeling
Nederland, landsdelen, provincies, COROP-gebieden, gemeenten
Andere variabelen
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, herkomstgroepering, bevolkingsgroei, levensverwachting bij geboorte, migratie
Verschijningsfrequentie
Maandelijks, jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2021 (indicator 0001, versie 22,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.