Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Per 1 januari 2006 bedraagt de Nederlandse bevolking meer dan 16,3 miljoen. Het aandeel jonger dan 20 neemt af, terwijl het aandeel ouder dan 65 toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

Toenemende bevolking, minder jongeren en meer ouderen

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Per 1 januari 2006 bedraagt het aantal inwoners in Nederland meer dan 16,3 miljoen (CBS, 2006a). Het percentage van de bevolking jonger dan 20 jaar is sinds 1980 gedaald van ruim 55,1% tot minder dan 39,6% ('groene druk'). Het percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar is in de beschouwde periode iets toegenomen: van 20,1 naar 23,2% ('grijze druk') (CBS, 2006a). De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 76,6 en vrouwen 80,7 jaar (CBS, 2006b). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting nog respectievelijk 72,5 en 79,2 jaar.

Groei aantal huishoudens sterker dan toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2005 bedroeg 7,1 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 2,4 miljoen op 1 januari 2005.

Bevolkingsdichtheid verder toegenomen

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 484 in 2006. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 227 inwoners/km2, Noord-Holland 976 inwoners/km2 en Utrecht 851 inwoners/km2). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (183 inwoners/km2), Friesland (192 inwoners/km2) en Zeeland (213 inwoners/km2).

Bronnen

Relevante informatie

  • Informatie over de demografische samenstelling, en prognoses van de ontwikkeling van de bevolking is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Groene druk: de verhouding tussen het aantal personen van 0-19 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20-64 jaar.
Grijze druk: de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20-64 jaar.
Levensverwachting bij geboorte: het aantal jaar dat mannen of vrouwen bij geboorte naar verwachting (nog) zullen leven.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2006 (indicator 0001, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.