Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling bevolkingsomvang

De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. Op 1 januari 2002 bedroeg het aantal inwoners in Nederland 16,1 miljoen). Het percentage van de bevolking jonger dan 20 jaar is sinds 1980 gedaald van ruim 31,5% tot minder dan 24,4% ('groene druk'). Het percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar is in de beschouwde periode iets toegenomen: van 11,5 naar 13,6% ('grijze druk') (CBS, 2002a). De levensverwachting bij geboorte blijft toenemen. Mannen worden gemiddeld 75,7 en vrouwen 80,6 jaar (CBS, 2002b). Rond 1980 bedroeg de levensverwachting nog respectievelijk 72 en 79 jaar.

Ontwikkeling aantal huishoudens

Het aantal huishoudens op 1 januari 2001 bedroeg 6,9 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang. Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot 2,3 miljoen op 1 januari 2001.

Ontwikkeling bevolkingsdichtheid

Het aantal inwoners per km2 is toegenomen van 415 in 1980 tot 472 in 2001. De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (tot circa 1 000 inwoners/km2). De meeste Ruimte per inwoner, 1900-2017 is te vinden in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel (minus Twente) en Zeeland (minder dan 200 inwoners/km2).

Bronnen

Relevante informatie

  • Informatie over de demografische samenstelling, en prognoses van de ontwikkeling van de bevolking is te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2001 (indicator 0001, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.