Energie en milieu

Energiegebruik door mobiele bronnen, 1980-2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
      1980 1990 1995 1998 1999 2000 2001*
                   
      PJ            
Totaal 346 403 447 479 503 518 525
   
Wegverkeer 277 325 365 390 412 425 433
w.v. personenauto's 184 214 238 246 258 267 271
  w.v. benzine 149 140 166 171 179 183 183
    diesel 13 40 44 52 58 64 68
    LPG 21 34 28 23 22 21 20
  lichte bedrijfsvoertuigen 17 29 37 49 54 59 62
  zware bedrijfsvoertuigen 73 78 86 92 95 95 96
  motor- en bromfietsen 3,2 3,2 3,9 4,2 4,3 4,2 4,4
 
Overig verkeer 41 47 50 57 59 61 61
w.v. binnenscheepvaart 1) 22 25 26 31 33 33 33
  zeescheepvaart 2) 12 14 14 15 15 16 16
  luchtvaart 3) 5,2 7,1 8,6 10 11 11 11
  railverkeer 4) 1,8 1,2 1,3 1,4 1,3 1,5 1,5
                 
Mobiele werktuigen 27 31 33 31 32 32 32
w.o. landbouwwerktuigen 16 20 22 20 21 21 21
                 
Bron: CBS, TNO-MEP, LEI.         CBS/MC/okt02
1) Inclusief binnenvisserij en recreatievaart.
2) Binnengaats.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie.

Ontwikkeling energiegebruik

Het energiegebruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1980-2001 met circa 50% toegenomen. De helft van het totale motorbrandstoffenverbruik komt voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is 30%. Het verbruik van wegvoertuigen per kilometer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Motoren zijn in de regel wel zuiniger geworden, maar het effect daarvan is tenietgedaan door het toegenomen voertuiggewicht en de toepassing van zwaardere motoren.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het energiegebruik zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Energiegebruik door mobiele bronnen, 1980-2001* (indicator 0030, versie 03 , 10 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.