Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

  1990 1995 2000 2001 2002* 2003* 2004*
               
  PJ            
               
Totaal 455 501 565 569 577 591 599
               
Wegverkeer 326 365 418 424 431 439 446
w.v. personenauto's 216 238 262 263 265 270 274
  w.v.              
    benzine 141 168 184 183 183 187 189
    diesel 39 44 58 61 65 67 70
    LPG 35 26 19 19 18 16 15
lichte bedrijfsvoertuigen 29 37 59 61 65 67 70
zware bedrijfsvoertuigen 78 86 94 95 96 97 98
motor- en bromfietsen 3,2 3,8 4,2 4,2 4,4 4,7 4,9
               
Overig verkeer 94 104 113 116 116 119 119
w.v. binnenscheepvaart1) 24 25 28 29 28 28 28
  zeescheepvaart2) 50 56 61 63 65 67 67
  visserij2) 12 13 12 11 10 10 10
  luchtvaart3) 7,1 8,7 11 11 11 12 12
  railverkeer4) 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5
               
Mobiele werktuigen 34 32 33 29 31 34 34
w.o. landbouwwerktuigen 16 22 20 21 19 20 20
               
Bron: CBS; TNO-MEP; LEI. CBS/MNC/okt05/0030
1) Inclusief recreatievaart.
2) Binnengaats en op het NCP.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie. 
N.B. De gegevens vanaf 2002 zijn schattingen op basis van eerdere jaren.

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2004 met circa 30% toegenomen. Ruim 45% van het totale motorbrandstoffenverbruik komt voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is bijna 30%. Het verbruik van wegvoertuigen per kilometer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Motoren zijn in de regel wel zuiniger geworden, maar het effect daarvan is tenietgedaan door het toegenomen voertuiggewicht, de toepassing van zwaardere motoren en het gebruik van airconditioners.

Referenties

  • CBS (2005). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Voorburg/Heerlen.

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens over het energieverbruik door verkeer en vervoer zijn deels gebaseerd op oude statistieken van het CBS. Door diverse oorzaken zijn deze statistieken over het energieverbruik door verkeer en vervoer na 1999 niet meer geactualiseerd. Omdat er toch energiegegevens nodig zijn voor de berekening van de emissies door verkeer en vervoer zijn de desbetreffende cijfers vanaf 2000 geëxtrapoleerd. Dit geldt vooral voor het verbruik door het wegverkeer. Momenteel wordt door het CBS gewerkt aan een nieuwe set statistieken over het energieverbruik in verkeer en vervoer, welke naar verwachting in 2006 in Statline kunnen worden opgenomen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2004 (indicator 0030, versie 06 , 8 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.