Energie en milieu

Energieverbruik door huishoudens, 1990-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het elektriciteitsverbruik door huishoudens is in 2009 lager dan het jaar ervoor. Het aardgasverbruik is in 2009 marginaal toegenomen ten opzichte van 2008.

Ontwikkelingen energieverbruik

Het energieverbruik van huishoudens, met name het verbruik van aardgas, wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters en het weer in de herfst. In 2009 is er door de huishoudens nauwelijks meer aardgas verbruikt dan in 2008. Dit komt enerzijds mede door de relatief koude winter 2008/2009, maar anderzijds door de zeer zachte herfst in 2009.
Het elektriciteitsverbruik door huishoudens is in 2009 met 2,6 procent afgenomen ten opzichte van 2008.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik door huishoudens

Omschrijving

Ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en overige brandstoffen door huishoudens (exclusief vervoer). Het energieverbruik van huishoudens is exclusief het verbruik voor vervoer. Het energieverbruik voor vervoer wordt in het Compendium voor de Leefomgeving toegerekend aan het verkeer en vervoer.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Het energieverbruik wordt berekend op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.

Basistabel

StatLine: Energiebalans (CBS, 2010)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder huishoudens).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)

Betrouwbaarheidscodering

B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2009 (indicator 0035, versie 14 , 29 november 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.