Energieverbruik door huishoudens, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2012 is er door huishoudens meer elektriciteit en aardgas verbruikt dan in het jaar ervoor. Sinds 1990 is het verbruik van elektriciteit door huishoudens jaarlijks gemiddeld met 2,2 procent toegenomen.

Huishoudelijk energieverbruik in 2012

In 2012 is er door de huishoudens 6 procent meer energie verbruikt dan in 2011. Het energieverbruik van huishoudens, met name het verbruik van aardgas, wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters en het weer in de herfst.

Huishoudelijk verbruik van aardgas

Huishoudens hebben in 2012 ruim 6 procent meer aardgas verbruikt dan in 2011. Dit komt door de relatief koude winter 2011/2012, en door de relatief koele herfst in 2012.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik door huishoudens is in 2012 ongeveer 5 procent hoger dan in 2011. Het elektriciteitsverbruik komt daarmee weer op het niveau van 2010.
Tussen 1990 en 2012 is het elektriciteitsverbruik van huishoudens vrijwel jaarlijks toegenomen. In 2012 is het verbruik 30 PJ oftewel 51 procent hoger dan in 1990. De gemiddelde jaarlijkse stijging bedraagt 2,2 procent.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik door huishoudens
Omschrijving
Ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en overige brandstoffen door huishoudens (exclusief vervoer).
Het energieverbruik voor het vervoer door huishoudens wordt in het Compendium voor de Leefomgeving toegerekend aan de sector Verkeer en vervoer.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het energieverbruik van huishoudens wordt (als onderdeel van de Nederlandse energiehuishouding (CBS, 2012)) berekend op basis van het Home-onderzoek. Dit is een panelonderzoek onder circa 1 500 huishoudens dat wordt uitgevoerd in opdracht van brancheorganisatie EnergieNederland.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, energie-aanvoer, energie-omzetting en energieverbruik, zoals totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder huishoudens).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012)
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2012 (indicator 0035, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.