Energieverbruik door huishoudens, 1990-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In 2011** (nader voorlopige cijfers) is er door huishoudens minder elektriciteit en aardgas verbruikt dan het jaar ervoor. Sinds 1990 is het gemiddelde jaarlijkse verbruik van aardgas door huishoudens met 0,5 procent afgenomen, terwijl dat voor elektriciteit juist met 1,7 procent is toegenomen.

Huishoudelijk verbruik aardgas en elektriciteit in 2011 afgenomen

Het energieverbruik van huishoudens, met name het verbruik van aardgas, wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters en het weer in de herfst. Nader voorlopige cijfers over 2011 laten zien dat huishoudens ruim minder aardgas verbruiken dan in 2010. Dit komt door de minder koude winter 2010/2011, en door de relatief warme herfst in 2011.
Het elektriciteitsverbruik door huishoudens is in 2011 met 3 procent afgenomen ten opzichte van 2010. Het elektriciteitsverbruik is hiermee bijna weer op het niveau van 2009.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik door huishoudens
Omschrijving
Ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en overige brandstoffen door huishoudens (exclusief vervoer).
Het energieverbruik voor het vervoer door huishoudens wordt in het Compendium voor de Leefomgeving toegerekend aan de sector verkeer en vervoer.
Voor 2011 worden nader voorlopige cijfers gepresenteerd. Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het energieverbruik wordt berekend op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012a) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: winning, energie-aanvoer, energie-omzetting en energieverbruik, zoals totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder huishoudens).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2012a)
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2011 (indicator 0035, versie 16,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.