Energieverbruik door huishoudens, 1990-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het elektriciteitsverbruik door huishoudens is in 2008 hoger dan het jaar ervoor. Door de zachte herfst en winter is het aardgasverbruik in 2007 relatief laag.

 TotaalAardgas1)Electriciteit2)Overige brandstoffen3)
     
 PJ   
     
19904043295915
19954553617123
19965184237223
19974503547322
19984343377522
     
19994303347719
20004323347920
20014473478021
20024303288221
20034413358421
     
20044383318523
20054253158722
20064123018723
20073872788722
2008*4112988924
  
Bron: CBS; EnergieNed.CBS/MNC/sept09/0035
1) Conform Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
2) Conform Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
3) Voornamelijk olie, warmte uit stadsverwarming en in mindere mate kolen.
N.B. De tabel geeft het huishoudelijk energieverbruik exclusief vervoer. Voor 2008 gaat het om voorlopige cijfers.

Ontwikkelingen energieverbruik

Het energieverbruik van huishoudens, met name het verbruik van aardgas, wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters.
In 2008 (voorlopig cijfer) is er door de huishoudens 7,2 procent meer aardgas verbruikt dan in 2007. In 2007 was het aardgasverbruik echter relatief laag door de zachte herfst en winter.
Het elektriciteitsverbruik door huishoudens is in 2008 met 2,3 procent toegenomen ten opzichte van de jaren 2005-2007.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik door huishoudens.
Omschrijving
Ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en overige brandstoffen door huishoudens (exclusief vervoer).
Het energieverbruik van huishoudens is exclusief het verbruik voor vervoer. Het energieverbruik voor vervoer wordt in het Milieu- en Natuurcompendium toegerekend aan het verkeer en vervoer.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Berekeningswijze
Het energieverbruik wordt berekend op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2009).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder huishoudens).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007)
Betrouwbaarheidscodering
B (schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2008 (indicator 0035, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.