Energieverbruik door huishoudens, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Door de zachte herfst en winter is het aardgasverbruik door huishoudens in 2006 gedaald met 4,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het elektriciteitsverbruik is gelijk aan 2005.

 Aardgas1)Electriciteit2)Overige brandstoffen3)Totaal
     
 PJ   
     
19903295915404
19953617123455
19964237223518
19973547322450
19983377522434
19993347719430
     
20003347920432
20013478021447
20023288221430
20033358421441
20043318523438
20053158722425
     
20063018723412
     
Bron: CBS; EnergieNed.CBS/MNC/jan08/0035
1) Conform Basisonderzoek Gasverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
2) Conform Basisonderzoek Elektriciteitsverbruik Kleinverbruikers EnergieNed.
3) Voornamelijk olie, warmte uit stadsverwarming en in mindere mate kolen. NB. De tabel geeft het huishoudelijk energieverbruik exclusief vervoer.

Ontwikkelingen energieverbruik

Het aardgasverbruik wordt vooral bepaald door de strengheid van de winters. Door de zachte herfst en winter is het aardgasverbruik in 2006 gedaald.
Het elektriciteitsverbruik is in 2006 gelijk aan dat van 2005.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over het energieverbruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Energieverbruik door huishoudens.
Omschrijving
Ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en overige brandstoffen door huishoudens (exclusief vervoer).
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Berekeningswijze
De energiebalans wordt berekend op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als Tennet, Gasunie en EnergieNed.
Basistabel
StatLine: Energiebalans (CBS, 2007a).
Geografische verdeling
Nederland.
Andere variabelen
Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals: energiewinning, energie-aanvoer, energieverbruik, totaal finaal verbruik) en economische sectoren (waaronder huishoudens).
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2007b) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.
Opmerking
Het energieverbruik van huishoudens is exclusief het verbruik voor vervoer. Het energieverbruik voor vervoer wordt in het Milieu- en Natuurcompendium toegerekend aan het verkeer en vervoer.
Betrouwbaarheidscodering
B (Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2006 (indicator 0035, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.