Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 1988-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 StaandeBijgroeiHoutkapOogst 
 voorraad  w.v.door dunningdoor eindhak
 
 1 000 m3 r.e. zonder schors 1)
1988/1992 36 9561 6811 036901720181
1990/199438 1701 6901 186988722266
1991/199538 8991 7271 2001 013717296
1992/199639 5181 7171 2011 024707317
1993/199740 2551 7111 2871 113812301
1994/199841 4321 7181 2171 055805250
1995/199942 1091 7041 1831 036784252
200145 135.....
 
Bron: Schoonderwoerd en Daamen; Dirkse en Daamen.CBS/MC/okt02
NB. De cijfers 1988/1992 tot en met 1995/1999 zijn afkomstig uit het project Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout; de cijfers 2001 komen uit het Meetnet Functievervulling bos.
1) Oorspronkelijke eenheid: m3 spilhout met schors. Voor omrekening naar m3 r.e. (= rondhout-equivalent) is de volgende berekening gemaakt: m3 r.e. met schors = m3 spilhout met schors x 0,9. Voor omrekening naar m3 zonder schors: -15%.

Ontwikkeling Nederlandse bos

Het Nederlandse bos heeft zich de laatste vijftien jaar geleidelijk ontwikkeld in de richting van een ouder, beter gestructureerd en meer gemengd bos. De levende voorraad is zowel in totaal als per hectare sterk toegenomen, evenals de oogst. Er staan nu meer dikke bomen in het bos, waardoor ook de oogst procentueel uit meer dikke bomen bestaat. Ook zijn de totale oppervlakte gemengd bos en de hoeveelheid dood staand hout per hectare in vergelijking met vijftien jaar geleden toegenomen.

Methodiek

Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst. Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabellen in deze sectie alle hoeveelheden omgerekend naar de hoeveelheid rondhout die nodig is geweest om producten te maken. In het project Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout (HOSP) wordt de ontwikkeling van het bos gemeten op circa 2 500 permanente meetpunten. Volgens een roulatiesysteem wordt hiervan jaarlijks ongeveer eenvijfde deel bezocht, zodat na vijf jaar alle meetpunten zijn opgenomen. De waarden geven aldus voor de genoemde tijdvakken een voortschrijdend vijfjaarlijks gemiddelde. In de cijfers zijn geen lijnbeplantingen opgenomen. Als vervolg op de HOSP is in 2000 het Meetnet Functievervulling bos (MFV-bos) gestart. Deze bossensteekproef omvat 3 622 punten. In de periode 2000-2004 zal elk jaar op een kwart van de steekproefpunten worden gemeten. De staande voorraad in 2001 is een schatting op basis van 745 opnamen. Gegevens over bijgroei, houtkap en oogst zijn vooralsnog niet beschikbaar.

Bronnen

  • Dirkse, G.M. en W.P. Daamen (2002). Het Nederlandse bos in 2001 (tweede concept). Alterra en Bosdata, Wageningen.
  • Schoonderwoerd, H. en W.P. Daamen (1999). Houtoogst en bosontwikkeling in het Nederlandse bos: 1984-1997. Stichting Bosdata, Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 1988-2001 (indicator 0069, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.