Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 1988-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De staande voorraad levend en dood hout en de houtoogst in het Nederlandse bos zijn sinds de jaren tachtig toegenomen. Het bos is in 2002 ouder, beter gestructureerd en meer gemengd dan ruim vijftien jaar geleden.

 Staande voorraadBijgroeiHoutkapOogstw.v. 
     door dunningdoor eindhak
       
 miljoen m3 r.e. zonder schors 1)   
       
1988-1992371,710,90,70,2
1990-199438,21,71,210,70,3
1991-199538,91,71,210,70,3
1992-1996401,71,210,70,3
1993-199740,31,71,31,10,80,3
1994-199841,41,71,21,10,80,3
1995-199942,11,71,21,10,80,3
2001-200243,11,70,9...
       
Bron: Schoonderwoerd, H. en W.P. Daamen (1999, 2000); Dirkse, G.M., et al. (2003); Probos (2004).CBS/MNC/okt05/0069
1) r.e. = rondhout-equivalent
NB. De cijfers tot en met 1999 komen uit het project Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout. De cijfers na 2000 zijn afkomstig uit het Meetnet Functievervulling bos. De gegevens over bijgroei en houtkap na 2000 zijn schattingen door Probos.

Nederlandse bos steeds gevarieerder van opbouw

Het bos heeft in 2002 een andere opbouw dan halverwege de jaren tachtig. In 2002 is 24% van de bomen dikker dan 40 cm, terwijl in 1984-85 dit aandeel nog slechts 14% bedroeg. De staande voorraad (levend plus dood hout) per hectare is in deze periode met 38 m3 toegenomen tot 194 m3/ha. Ook de oogst per hectare is gestegen en bestaat nu procentueel uit meer dikke bomen. Ten slotte zijn ook de totale oppervlakte gemengd bos en de hoeveelheid dood staand hout per hectare sinds de jaren tachtig toegenomen.

Bronnen

  • Dirkse, G.M., W.P. Daamen, H. Schoonderwoerd en J.M. Paasman (2003). Meetnet Functievervulling bos. Het Nederlandse bos 2001-2002. Expertisecentrum LNV (nr. 231), Ede.
  • Probos (2004). Kerngegevens bos en hout in Nederland. Probos, Wageningen.
  • Schoonderwoerd, H. en W.P. Daamen (1999). Houtoogst en bosontwikkeling in het Nederlandse bos: 1984-1997. Stichting Bosdata, Wageningen.
  • Schoonderwoerd, H. en W.P. Daamen (2000). Kwantitatieve aspecten van bos en bosbeheer in Nederland: Resultaten Houtoogststatistiek (1995-1999). Stichting Bosdata, Wageningen.

Relevante informatie

  • Probos is een kennis- en adviescentrum voor de bos-, hout- en papiersector.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De cijfers tot en met 1999 komen uit het project Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout (HOSP). De cijfers na 2000 zijn afkomstig uit het Meetnet Functievervulling bos (MFV-bos). In het project HOSP is tussen 1984 en 1999 de ontwikkeling van het bos gemeten op circa 2 500 permanente meetpunten. Volgens een roulatiesysteem werd hiervan jaarlijks ongeveer eenvijfde deel bezocht, zodat na vijf jaar alle meetpunten waren opgenomen. De waarden geven aldus voor de in de tabel genoemde tijdvakken een voortschrijdend vijfjaarlijks gemiddelde. In de cijfers zijn geen lijnbeplantingen opgenomen. Het MFV-bos omvat een steekproef van 3 622 punten. In de periode 2001-2002 zijn hiervan 1 811 steekproefpunten bezocht en is op 1 492 punten de staande voorraad gemeten. De rest van de steekproefpunten wordt in 2004 en 2005 onderzocht. De gegevens over de bijgroei en houtkap voor 2001-2002 zijn schattingen door Probos.Rondhout bestaat uit stammen of delen hiervan die niet verder bewerkt zijn dan gesnoeid, gekort en eventueel ontschorst. Om de verschillende houtproducten te kunnen optellen zijn in de tabel de hoeveelheden omgerekend naar de hoeveelheid rondhout die nodig is geweest om producten te maken (rondhout-equivalent zonder schors). De cijfers zijn berekend door de oorspronkelijke eenheid (m3 spilhout met schors) te vermenigvuldigen met 0,9 (= r.e. met schors). Voor omrekening naar m3 r.e. zonder schors zijn de waarden met 0,85 vermenigvuldigd.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
09
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling van het Nederlandse bos, 1988-2002 (indicator 0069, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.