Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

  199019951998199920002001*
        
miljoen kg1)    
Zwaveldioxide0,960,600,240,280,280,28
 vuurhaarden0,960,600,240,280,280,28
        
Stikstofoxiden9,8132)121212
 vuurhaarden9,8132)121212
       
Koolmonoxide1,51,41,31,31,31,2
 vuurhaarden1,51,41,31,31,31,2
        
Kooldioxide3)8 4278 0637 5287 0857 1046 963
 vuurhaarden8 4278 0637 5287 0857 1046 963
        
Fijn stof8,89,59,7 2)109,89,4
 vuurhaarden0,200,150,070,080,080,08
 proces/overig8,69,49,7 2)9,99,79,4
        
VOS4)2,01,91,81,71,71,7
 vuurhaarden1,81,71,61,51,51,5
 proces/overig0,240,230,230,230,230,23
        
Methaan508480437427413413
 vuurhaarden2,62,52,42,22,22,2
 proces/overig505477435425411411
        
Distikstofoxide222725252323
 vuurhaarden0,020,020,010,010,010,01
 proces/overig222725253223
        
Ammoniak5)223179159153139134
 proces/overig223179159153139134
        
Bron: CCDM.    CBS/MC/okt02
1) Exclusief emissies door mobiele werktuigen.
2) De jaren 1995 en 1999 zijn herberekend op basis van de methodiek van 2000 (en 2001*); 1998 niet.
3) Proces/overige emissies niet gemeten.
4) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
5) Emissies door vuurhaarden nihil.

Oorzaken emissies naar lucht

De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen door stationaire bronnen of door overige processen. De volgende voor landbouw specifieke processen spelen daarbij een rol:

  • emissie door aanwending van kunstmest (ammoniak en distikstofoxide);
  • emissies door dierlijke mest (ammoniak, distikstofoxide en methaan);
  • emissies door stikstofbinding door vlinderbloemige planten (distikstofoxide);
  • emissies door de stikstofvoorraad in de landbouwbodems (distikstofoxide).

Voor Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2021 wordt verwezen naar de emissies door mobiele bronnen.

Methodiek

De gepresenteerde cijfers zijn de actuele emissies van stoffen naar de lucht. In geval van herberekeningen zijn er geen corresponderende getallen voor 1998 beschikbaar, omdat de herberekening voor dat jaar niet is uitgevoerd. Zo zijn voor stikstofoxiden de emissiefactoren voor aardgas aangepast aan nieuwe inzichten en is de emissie van fijn stof door processen voor het eerst in de waarneming opgenomen.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
35
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2001 (indicator 0099, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.