Zuurstofbindende stoffen en nutriënten in afvalwater bij RWZI's, 1981-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid zuurstofbindende stoffen en nutriënten in het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen is de laatste twintig jaar aanzienlijk afgenomen, met name door een verbeterd rendement van de installaties.

  1981198519901995200020022003
         
  miljoen kg     
         
InfluentCZV695800933921921939923
(=aanvoer)BZV285304349331354355350
 N-totaal61708184858684
 P-totaal17,518,714,413,813,314,214,1
         
EffluentCZV145134131100919078
(= afvoer)BZV4029241311119
 N-totaal33384036292824
 P-totaal10,110,86,23,52,83,02,8
         
  %      
         
Zuiverings-CZV79838689909092
rendementBZV86919396979797
 N-totaal45465157666872
 P-totaal42425774797980
         
Bron: CBS (2005a,b).CBS/MC/mei05/0152
BZV: Biochemisch Zuurstofverbruik.
CZV: Chemisch Zuurstofverbruik.

Zuiveringsrendement fosfor sinds 1981 bijna verdubbeld

De belasting van het oppervlaktewater met fosfor via het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) is de laatste twintig jaar met ruim 70% gedaald. Dit is het gevolg van de invoering van fosfaatvrije wasmiddelen en een verbeterde fosfaatverwijdering tijdens het zuiveringsproces.

Stikstofverwijdering verder toegenomen

De aanpak van de vergaande verwijdering van stikstof begint nu op gang te komen. Dit moet in 2005 resulteren in een landelijk zuiveringsrendement van 75% (in 2003 was dit 72%). Door verbeterde zuiveringsprocessen is ook het zuiveringsrendement van zuurstofbindende stoffen toegenomen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het influent is het bij de zuiveringsinstallatie aangevoerde afvalwater; het effluent is het gezuiverde afvalwater dat wordt geloosd op het oppervlaktewater.Het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) geeft aan hoeveel kg zuurstof nodig is voor de bacteriële afbraak van organische - en ook bepaalde anorganische - verontreinigingen in het afvalwater. Het Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) geeft aan hoeveel kg zuurstof er nodig is voor de volledige chemische afbraak van deze verbindingen. In de tabel wordt voor beide parameters de jaarlijkse vracht benodigde zuurstof gegeven.De gepresenteerde zuiveringsrendementen betreffen gewogen gemiddelden over alle typen rioolwaterzuiveringsinstallaties (CBS, 2005a).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zuurstofbindende stoffen en nutriënten in afvalwater bij RWZI's, 1981-2003 (indicator 0152, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.