Luchtkwaliteit

Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De emissiereductie van fijn stof stagneert. De emissies van vluchtige organische stoffen dalen, maar om de beleidsdoelstellingen voor 2010 te halen zijn meer maatregelen noodzakelijk. D3.11

Stof/doelgroep 1990 1995 1999 2000 2001 2002
             
  miljoen kg          
             
Koolmonoxide (CO) 1 149 873 808 733 704 671
Landbouw 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
Industrie, energie 292 239 258 205 206 196
Verkeer en vervoer 1) 783 566 491 465 435 412
Consumenten 70 62 54 59 58 58
HDO en bouw 2,7 3,9 2,9 3,0 3,6 3,2
             
Fijn stof 78 59 2) 48 45 44
Landbouw 8,9 9,5 10 9,8 9,4 9,3
Industrie, energie 38 23 2) 13 11 11
Verkeer en vervoer 24 20 18 17 17 16
Consumenten 4,3 3,9 3,6 3,7 3,6 3,7
HDO en bouw 3,8 3,4 3,6 4,4 3,9 3,8
             
VOS 3) 483 352 274 256 238 226
Landbouw 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6
Industrie, energie 178 130 98 89 81 76
Verkeer en vervoer 192 138 110 103 97 91
Consumenten 37 33 27 27 27 26
HDO en bouw 73 50 37 35 32 31
             
Bron: CCDM (2004). CBS/MC/apr04/0180
1) Verkeersemissies, exclusief internationale scheepvaart.
2) Onvolledige waarneming in 1999 bij met name de industrie (incl. raffinaderijen) en de energiesector.
3) Vluchtig Organische Stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkelingen emissies

De afname van de emissie van fijn stof stagneert enigszins de laatste jaren. Sinds kort zijn de gezondheidsrisico's door inhaleren van fijn stof weer actueel geworden (Buringh en Opperhuizen, 2002). Mogelijk dat hierdoor nieuwe impulsen voor het terugdringen van PM10 zullen ontstaan. De emissie van vluchtige organisch stoffen (VOS, exclusief methaan) laat nog een langzame afname zien met name in de energiesector en de doelgroep verkeer en vervoer. De daling van de emissie van koolmonoxide wordt voornamelijk veroorzaakt door verbeterde motoren in voertuigen.

Beleid

De nationale doelstelling voor 2010 is voor VOS 163 miljoen kg (VROM, 2001). Voor de doelgroepen zijn taakstellingen voor VOS-emissies voor 2010 vastgesteld. De emissiedoelstelling voor fijn stof moet nog worden bepaald. De berekende emissie voor 2010 ligt op 27 miljoen kg.

Relevantie

Uit VOS kan, onder invloed van zonlicht, ozon worden gevormd, waardoor onder meer fotochemische smog kan ontstaan. De directe blootstelling aan VOS, fijn stof en ozon kan ook leiden tot gezondheidsschade bij mensen en tot schade aan materialen en ecosystemen.

Technische toelichting

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Emissiecijfers zijn ook te vinden op StatLine van het CBS.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Koolmonoxide, fijn stof en VOS, emissies 1990-2002 (indicator 0180, versie 05 , 21 april 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.