Waterkwaliteit Rijn en Maas,1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

ParameterLocatieEenheidJaargemiddelde concentraties
 1980199019951998199920002001
        
Rijn
ZuurstofLobithmg O2/l8,09,810,010,2.10,010,1
 Maassluis8,19,19,39,4.10,310,1
ChlorideLobithmg Cl/l168187120128959286
 Maassluis6321 3621 1061 048832822681
Stikstof1)Lobithmg N/l1,91,30,9<0,8<0,8<0,5<0,54
 Maassluis1,71,01,0<0,8<0,7<0,6<0,7
FosfaatLobithmg P/l0,660,30,20,220,180,180,11
 Maassluis0,650,360,340,260,210,190,11
Debiet2)Lobithm3/sec2 5721 8562 7952 2682 8112 5212 849
 
Maas
ZuurstofEijsdenmg O2/l9,78,28,69,6.8,98,9
 Keizersveer 109,69,59,2.9,29,8
ChlorideEijsdenmg Cl/l41653732393234
 Keizersveer 50744536403634
Stikstof 1)Eijsdenmg N/l1,31,5<1,41,11,11,00,81
 Keizersveer 1,41,10,90,70,70,60,7
FosfaatEijsdenmg P/l0,580,510,320,380,360,300,22
 Keizersveer 0,50,310,230,240,220,220,19
Debiet 2)Eijsdenm3/sec221191341298313310375
         
Bron: RIZA.CBS/MC/okt02
1) Kjeldahl-stikstof, de fractie hydrolyseerbaar organisch stikstof en ammonium.
2) Debietgegevens ontbreken voor Maassluis en Keizersveer.

Ontwikkeling

Zowel in de Rijn als in de Maas is voor de genoemde stoffen een voortgaande verbetering van de waterkwaliteit zichtbaar.

Beleid

Het beleid is er op gericht om de emissies van chloride, stikstof en fosfaat zodanig te verlagen dat in het jaar 2010 de streefwaarde - de concentratie die aangeeft wanneer sprake is van een verwaarloosbaar effect op het milieu - niet meer wordt overschreden. Hiertoe zijn internationale verdragen (met onder andere Duitsland, België en Frankrijk) gesloten.

Relevantie

Hoge concentraties chloride, stikstof en fosfor hebben effect op het ecosysteem van de grote rivieren. Verder kunnen hoge concentraties problemen opleveren bij de zuivering van drinkwater als oppervlaktewater als grondstof wordt gebruikt. Omdat met name Rijnwater in droge perioden wordt ingelaten in de lager gelegen gebieden, is de kwaliteit van de Rijn ook van invloed op de kwaliteit van de regionale wateren in het westelijk deel van het land.

Methodiek

De gegevens van de meetpunten in Rijn en Maas geven een beeld van de waterkwaliteit van deze rivieren waar zij het land binnenkomen (Lobith, Eijsden) en waar ze in zee uitmonden (Maassluis, Keizersveer). Voor de beide laatste meetpunten geldt dat het getij al van invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Dit komt duidelijk tot uiting in het chloridegehalte bij Maassluis.

Bronnen

  • RIZA: Monitoringsprogramma rijkswateren.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Waterkwaliteit Rijn en Maas,1980-2001 (indicator 0249, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.