Waterkwaliteit Rijn en Maas,1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De kwaliteit van het Rijn- en Maaswater blijft de laatste jaren op een ongeveer gelijk niveau. Alleen de concentratie fosfaat nam wat toe.

ParameterLocatieJaargemiddelde waarden
  1980199019951999200020012002
         
Rijn mg O2/      
ZuurstofLobith8,09,810,0.10,010,110,1
 Maassluis8,19,19,3.10,310,19,0
  mg Cl/l      
ChlorideLobith16818712095928684
 Maassluis6321 3621 106832822681640
  mg N/l      
Stikstof1)Lobith1,91,30,9<0,8<0,5<0,54<0,8
 Maassluis1,71,01,0<0,7<0,6<0,70,7
  mg P/l      
FosfaatLobith0,660,300,200,180,180,110,22
 Maassluis0,650,360,340,210,190,110,21
  m3/sec      
Debiet2)Lobith2 5721 8562 7952 8112 5212 8492 974
         
Maas mg O2/l      
ZuurstofEijsden9,78,28,6.8,98,98,8
 Keizersveer109,69,5.9,29,89,5
  mg Cl/l      
ChlorideEijsden41653739323439
 Keizersveer50744540363442
  mg N/l      
Stikstof 1)Eijsden1,31,5<1,41,11,00,811,2
 Keizersveer1,41,10,90,70,60,7<0,9
  mg P/l      
FosfaatEijsden0,580,510,320,360,300,220,32
 Keizersveer0,50,310,230,220,220,190,19
  m3/sec      
Debiet2)Eijsden221191341313310375346
         
Bron: RIZA.CBS/MC/okt03/0249
1) Kjeldahl-stikstof, de fractie hydrolyseerbaar organisch stikstof en ammonium.
2) Debietgegevens ontbreken voor Maassluis en Keizersveer.

Ontwikkeling

Zowel in de Rijn als in de Maas is voor de genoemde stoffen een voortgaande verbetering van de waterkwaliteit zichtbaar.

Beleid

Het beleid is er op gericht om de emissies van chloride, stikstof en fosfaat zodanig te verlagen dat in het jaar 2010 de streefwaarde - de concentratie die aangeeft wanneer sprake is van een verwaarloosbaar effect op het milieu - niet meer wordt overschreden. Hiertoe zijn internationale verdragen (met onder andere Duitsland, België en Frankrijk) gesloten.

Relevantie

Hoge concentraties chloride, stikstof en fosfor hebben effect op het ecosysteem van de grote rivieren. Verder kunnen hoge concentraties problemen opleveren bij de zuivering van drinkwater als oppervlaktewater als grondstof wordt gebruikt. Omdat met name Rijnwater in droge perioden wordt ingelaten in de lager gelegen gebieden, is de kwaliteit van de Rijn ook van invloed op de kwaliteit van de regionale wateren in het westelijk deel van het land.

Methodiek

De gegevens van de meetpunten in Rijn en Maas geven een beeld van de waterkwaliteit van deze rivieren waar zij het land binnenkomen (Lobith, Eijsden) en waar ze in zee uitmonden (Maassluis, Keizersveer). Voor de beide laatste meetpunten geldt dat het getij al van invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Dit komt duidelijk tot uiting in het chloridegehalte bij Maassluis.

Bronnen

  • RIZA: Monitoringsprogramma rijkswateren.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Waterkwaliteit Rijn en Maas,1980-2002 (indicator 0249, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.