Waterkwaliteit Rijn en Maas, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Voor de genoemde algemene parameters blijft de kwaliteit van het Rijn- en Maaswater de laatste jaren op een ongeveer gelijk niveau.

ParameterLocatieEenheidJaargemiddelde waarden
   198019902000200120022003
Rijn        
ZuurstofLobithmg O2/l8,09,810,010,110,110,1
 Maassluis 8,19,110,310,19,09,2
ChlorideLobithmg Cl/l168187928684112
 Maassluis 6321 3628226816402 281
Stikstof 1)Lobithmg N/l1,91,3<0,5<0,54<0,80,8
 Maassluis 1,71,0<0,6<0,70,70,6
FosfaatLobithmg P/l0,660,300,180,110,220,22
 Maassluis 0,650,360,190,110,210,15
Debiet 2)Lobithm3/sec2 5721 8562 5212 8492 9741 821
         
Maas        
ZuurstofEijsdenmg O2/l9,78,28,98,98,88,3
 Keizersveer 109,69,29,89,59,2
ChlorideEijsdenmg Cl/l416532343956
 Keizersveer 507436344250
Stikstof 1)Eijsdenmg N/l1,31,51,00,811,21,5
 Keizersveer 1,41,10,60,7<0,91,3
FosfaatEijsdenmg P/l0,580,510,300,220,320,34
 Keizersveer 0,50,310,220,190,190,19
Debiet 2)Eijsdenm3/sec221191310375346174
Bron: RIZA.CBS/MC/sept04/0249
1) Kjeldahl-stikstof, de fractie hydrolyseerbaar organisch stikstof en ammonium.
2) Debietgegevens ontbreken voor Maassluis en Keizersveer.

Ontwikkeling

Zowel in de Rijn als in de Maas is voor de genoemde stoffen een stabilisatie van de waterkwaliteit zichtbaar. Door de droogte in 2003 waren de afvoeren (debieten) in dat jaar beduidend lager. Dit leidde met name bij de Maas tot een lichte verhoging van de gehaltes.

Beleid

Het beleid is er op gericht om de emissies van chloride, stikstof en fosfaat zodanig te verlagen dat in het jaar 2010 de streefwaarde - de concentratie die aangeeft wanneer sprake is van een verwaarloosbaar effect op het milieu - niet meer wordt overschreden. Hiertoe zijn internationale verdragen (met onder andere Duitsland, België en Frankrijk) gesloten.

Relevantie

Hoge concentraties chloride, stikstof en fosfaat hebben effect op het ecosysteem van de grote rivieren. Verder kunnen hoge concentraties problemen opleveren bij de zuivering van drinkwater als oppervlaktewater als grondstof wordt gebruikt. Omdat met name Rijnwater in droge perioden wordt ingelaten in de lager gelegen gebieden, is de kwaliteit van de Rijn ook van invloed op de kwaliteit van de regionale wateren in het westelijk deel van het land.

Bronnen

  • RIZA (div. jaren). Monitoringsprogramma rijkswateren. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad.

Relevante informatie

  • De website Watermarkt van het Ministerie van V&W geeft onder andere informatie over de kwaliteit van zoete en zoute rijkswateren.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De gegevens van de meetpunten in Rijn en Maas geven een beeld van de waterkwaliteit van deze rivieren waar zij het land binnenkomen (Lobith, Eijsden) en waar ze in zee uitmonden (Maassluis, Keizersveer). Voor de beide laatste meetpunten geldt dat het getij al van invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Dit komt duidelijk tot uiting in het chloridegehalte bij Maassluis.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Waterkwaliteit Rijn en Maas, 1980-2003 (indicator 0249, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.