Waterkwaliteit Rijn en Maas, 1980-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Voor de genoemde algemene parameters blijft de kwaliteit van het Rijn- en Maaswater de laatste jaren ongeveer op een gelijk niveau.

ParameterLocatieEenheidJaargemiddelde waarden
   198019902000200220032004
Rijn        
ZuurstofLobithmg O2/l8,09,810,010,110,110.2
         
ChlorideLobithmg Cl/l16818792849898
         
Stikstof 1)Lobithmg N/l-5.63.3-3,43,5
         
FosforLobithmg P/l0,660,300,180,220,220,21
         
DebietLobithm3/sec2 5721 8562 5212 9741 8211890
         
Maas        
ZuurstofEijsdenmg O2/l9,78,28,98,88,38,3
         
ChlorideEijsdenmg Cl/l416532395045
         
Stikstof 1)Eijsdenmg N/l-4.24.24.34,44.4
         
FosforEijsdenmg P/l0,580,510,300,320,340,35
         
DebietEijsdenm3/sec221191310346174371
         
Bron: RWS RIZA.RIVM/MCmei05/0249
1) Stikstof concentratie: Kjeldahl-stikstof + Nitraat/nitriet

Ontwikkeling

Zowel in de Rijn als in de Maas is voor de genoemde stoffen een stabilisatie van de waterkwaliteit zichtbaar.

Beleid

Het beleid is er op gericht om de emissies van chloride, stikstof en fosfaat te verlagen. In Nederland moeten wateren voldoen aan de vastgestelde normen uit de 4e Nota Waterhuishouding (MTR [Cl-]: 200 mg l-1, [O2]: 5 mg l-1; richtinggevende waarde voor [P]: 0.15 mg l-1 en [N]: 2.2 mg l-1.

Relevantie

Hoge concentraties chloride, stikstof en fosfaat hebben effect op het ecosysteem van de grote rivieren. Verder kunnen hoge concentraties problemen opleveren bij de zuivering van drinkwater als oppervlaktewater als grondstof wordt gebruikt. Omdat met name Rijnwater in droge perioden wordt ingelaten in de lager gelegen gebieden, is de kwaliteit van de Rijn ook van invloed op de kwaliteit van de regionale wateren in het westelijk deel van het land.

Bronnen

  • RIZA (div. jaren). Monitoringsprogramma rijkswateren. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad.

Relevante informatie

  • De website Watermarkt van het Ministerie van V&W geeft onder andere informatie over de kwaliteit van zoete en zoute rijkswateren.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De gegevens van de meetpunten in Rijn en Maas geven een beeld van de waterkwaliteit van deze rivieren waar zij het land binnenkomen (Lobith, Eijsden). Her debiet is weergegeven omdat die invloed heeft op de concentratie.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Waterkwaliteit Rijn en Maas, 1980-2004 (indicator 0249, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.