Milieubeleid en milieumaatregelen

Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen is toegenomen van 1,4% in 2000 tot circa 3% in 2016. Het marktaandeel is in 2017 vrijwel gelijk gebleven.

Marktaandeel biologische producten lijkt te stabiliseren

De markt voor producten met een biologisch keurmerk (Europees 'groen blaadje',EKO-keur en Demeter keur) is in de periode 2000 - 2017 gegroeid van 286 tot circa 1500 miljoen euro. Ten opzichte van 2016 is er sprake van een groei van 5% in 2017. De totale bestedingen aan voedingsmiddelen (circa € 51 miljard) zijn in 2017 ruim4% gestegen. Het marktaandeel voor biologische producten komt hiermee uit op 3,0%, net als in 2016.
De productgroepen met de grootste marktaandelen zijn eieren (15%), zuivel (5%), en AGF (aardappels, groente en fruit) (4%).) (Monitor duurzaam voedsel, 2017).
De introductie en promotie van biologische producten in supermarkten, waaronder de introductie van biologische huismerken, heeft een grote rol gespeeld in de stijging. Supermarkten hebben een aandeel van 64% in de omzet, het aandeel van speciaalzaken bedraagt 22%.

Beleid met betrekking tot biologische voeding

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) stimuleerde marktvergroting van de biologische landbouw vanuit de doelstelling om in 2010 op 10% van het landbouwareaal biologisch te produceren. Dit doel is echter niet gehaald, het aandeel in het areaal is iets hoger dan het aandeel in de consumptie (3,2% anno 2017).

Afgeleide doelstelling was een aandeel van 5% in de totale consumentenbestedingen aan voeding eind 2007. In 2008 is de doelstelling gewijzigd naar een jaarlijkse omzetgroei van minstens tien procent. In 2011, 2012 en 2015 is dit doel gehaald, maar in 2016 en 2017 niet. Sinds 2011 is er geen speciaal beleid of doel meer ter bevordering van de afzet van biologische voeding.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Biologische voedingsmiddelen

Omschrijving

Het marktaandeel van biologische voedingsmiddelen

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving/WUR

Basistabel

http://edepot.wur.nl/461277

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

http://edepot.wur.nl/461277

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Biologische voedingsmiddelen, 2000 - 2017 (indicator 0365, versie 14 , 26 september 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.